Gratulerer med 50 gode år med olje

På denne dag, 19. juli 1966 klokken 08:20, satte boreriggen «Ocean Traveler» borekronen i sjøbunnen i blokk 8/3 i Nordsjøen. Eventyret var i gang.

Oljerigg

Oljen har gitt velstand og arbeidsplasser til flere generasjoner. NHO gratulerer næringen med dagen!

Publisert 19.07.16

Energi og klima

Det var oljeselskapet Esso som startet boringen på norsk kontinentalsokkel.

Riggen var kommet nybygd fra verftet i New Orleans til Stavanger tidlig på sommeren. Den vakte enorm oppmerksomhet i byen.
I løpet av 1966 boret riggen to brønner for Esso. Etter at den var ferdig på blokk 8/3 - med et tørt hull - ble det boret på blokk 25/11. I denne brønnen ble det funnet spor av hydrokarboner - altså det første tegnet på at det kunne finnes olje og gass på norsk sokkel.

Så var oljeeventyret i gang. Det har hatt enorm betydning, både for velferd og verdiskaping for flere generasjoner i Norge.

NHO gratulerer oljenæringen med dagen!