Fokus på miljø bør gi et konkurransefortrinn

Det offentlige må legge større vekt på klima i anskaffelsene sine. Fokus på grønne innkjøp er en viktig drivkraft for at flere virksomheter tilpasser seg lavutslipssamfunnet.

SE VIDEO: Dette bør bedrifter som vil ha en miljøfordel tenke på.

Publisert 26.11.14

Energi og klima, Seriøst arbeidsliv og samfunnsansvar

Fokus på miljø er viktig for å utvikle et mer bærekraftig nærings- og organisasjonsliv.

- Hvis en virksomhet skal opprettholde konkurransekraften sin må den ha kontroll på hvilke miljøbelastninger den fører med seg, sier Per Øyvind Langeland, avdelingsdirektør for innovasjon og Næringsutvikling i NHO. 

Det var nettopp miljøvennlige innkjøp som var teamet da rundt 200 deltakere tirsdag var med på den nasjonale miljøkonferansen "Miljøledelse" i Næringslivets hus. 

Må legge vekt på klima

- Det offentlige som stor kjøper av ulike varer og tjenester må legge større vekt på klima- og miljøaspekter i sine anbudsspesifikasjoner, sier Langeland.

Næringslivet spiller en sentral rolle når det gjelder å utvikle løsninger for lavutslippssamfunnet.

- Vi vil vise at grønne innkjøp er en vesentlig driver i retning av konkurransedyktige virksomheter tilpasset lavutslipssamfunnet. For miljø- og klimatilpassede virksomheter kan grønne innkjøp gi betydelige konkurransefortrinn, sier Langeland.

Vekter miljøkrav tungt

Jernbaneverket er en av dem som setter miljøhensyn høyt når de gjør innkjøp.

-  Vi er opptatt av miljø i anskaffelsene våre. Jernbane og tog er miljøvennlig i seg selv, og i lys av den infrastrukturen vi er satt til å forvalte så må vi tenke miljø når vi bygger nytt, og ikke minst i dift og vedlikehold, sier Per Melby, avdelingsdirektør for Forsyning i Jernbaneverkets infrastrukturdivisjon. 

De har blant annet signert i en rammeavtale for innkjøp av skinner der miljøhensyn skal utgjøre 20 % av vurderingen ved anskaffelser. Jernbaneverket er blant de første i Europa som vekter miljøkrav så tungt som tildelingskriterie for jernbanemateriell.

- Bedrifter som er bevisste på produksjonsprosessen sin vil nok ha et konkurransefortrinn i fremtiden, sier Melby.

- En grønn innkjøpspolitikk er vestlig i forhold til at vi skal bevare denne kloden, legger han til.

Konferansen ble arrangert av NHO, Standard Norge, Oslo kommune, Stiftelsen Miljøfyrtårn og SIMPLI.