Hopper Venstre av klimaforliket?

- De grønne jobbene kan havne andre steder hvis Venstre nå skaper usikkerhet om Norges tilknytning til EUs kvotesystem, sier NHO-direktør Ingebjørg Harto.

Helgens Venstre-landsmøte vedtok å gå inn for nasjonale utslippsmål. (Foto: Jo Straube, Venstre (Flickr))

Publisert 19.04.16

Energi og klima

Ett år etter at Venstre i Stortinget var med på å knytte Norge til EUs kvotesystem, vedtok partiets landsmøte i helgen å gå inn for et nasjonalt mål der utslippene skal kuttes med 50% til 2030, i motsetning til det felles europeiske målet om 40%.

NHOs næringspolitiske direktør peker på at når Paris-avtalen er blitt en realitet, så må vi samle oss om å finne konkrete virkemidler for å grønn verdiskaping som bringer oss inn mot lavutslippssamfunnet, fremfor å sette i gang en omkamp om tall.

Skaper usikkerhet om jobbene

- Norsk næringsliv er en liten, åpen økonomi som er tett koblet til den europeiske, sier hun. - Avvikende mål skaper en usikkerhet som bidrar til at de grønne jobbene etableres andre steder enn i Norge.

I forkant av stortingsmeldingen om norske klimaforpliktelser utarbeidet NHO og LO et felles innspill om hvordan en ambisiøs, men realistisk klimaforpliktelse burde innrettes.

- Vi var svært fornøyd med Stortingsmeldingen, som vi mente lyttet til innspillene fra nærings- og arbeidslivet. Skal klimapolitikken være vellykket må den være troverdig og langsiktig. Venstre bidrar nå til det motsatte, sier Harto.