Hunton snur på flisa – flytter arbeidsplasser hjem

Før var det søppel. Nå er treflis bærekraftige råvarer og gir grunnlag for nye arbeidsplasser. Gjøvik-bedriften Hunton er på jobb for en grønn fremtid.

Hunton

For Hunton er bærekraftig produksjon og lønnsom virksomhet to sider av samme sak. (Foto: Stephen Alan Goodwin/Hunton)

Publisert 29.12.16

Energi og klima

Historien om industribedriften Hunton starter ved Hunnselva på Gjøvik tilbake i 1889. Hele tiden med produkter for byggebransjen, basert på tremasse. Historien inneholder både konjunkturfall, konkurs og branner. Men de siste tiårene har Hunton hatt effektiv drift, god lønnsomhet og vekst.  Det foreløpig siste kapittelet er en ny fabrikk for trefiberisolasjon, som skal stå klar – med 50 til 60 nye arbeidsplasser – i 2018.

To sider av samme sak

- For oss er grønn omstilling og lønnsomme arbeidsplasser sammenfallende. Vi tilbyr gode produkter og løsninger for byggenæringen, samtidig som tre binder CO2, sier administrerende direktør Arne Jebsen, som kjenner seg godt igjen i tittelen på NHOs årskonferanse 5. januar: Made in Norway – på jobb for en grønn fremtid.

Se NHOs årskonferansen direkte 5.januar

Hunton gjenbruker det som før var skrot. Flis og avkapp fra trelastproduksjon i regionen. Sagbrukene bruker kanskje halvparten av trestokken til trelast. Restene kan for eksempel gå til papirproduksjon – eller til Huntons byggematerialer. Dermed får Hunton kortreiste råvarer, som blir til trefiberplater eller isolasjonsmateriale til hus.

Hunton. (Foto: Stephen Alan Goodwin)

Hunton

Fra Polen til Norge

Produksjonen av isolasjon har så langt skjedd på leiebasis i Polen. Nå flyttes dette hjem, når det bygges ny fabrikk på Gjøvik. Høyteknologi, roboter og automatisering, kombinert med erfaring og høy fagkompetanse, bidrar til at dette har gode muligheter til å bli en lønnsom virksomhet i Norge. De 50-60 arbeidsplassene det nye produksjonsstedet gir, medfører i tillegg ytterligere lokale jobber i nærmiljøet, tror Jebsen. Fra før har Hunton 140 ansatte og omsetter for 410 millioner kroner.

- Vi er en aktør innenfor miljøvennlige løsninger basert på tre og trefiber. Ved å flytte produksjonen hjem blir vi en regional aktør på råvarer, men med Norden som hjemmemarked.

VG: Flere norske bedrifter som flagger hjem

Arne Jebsen, adm. dir. i Hunton. (Foto: Hunton)

#205

Grønn produksjon

Redusert transport og CO2-binding i norsk skog bidrar begge positivt i klimaregnskapet. Hunton krever at trevirket de kjøper skal komme fra skog som har gjenplantingsprogrammer. Dagens produksjon av trefiberplater på Gjøvik har også økt uten økt energiforbruk. I tillegg til grønnere produksjon, mener Jebsen at trefiberisolasjon takler temperatursvingninger godt (meget god varmelagringskapasitet), tåler fuktighet og bidrar til pustende konstruksjoner.  

- I mange år har vi jobbet aktivt med å redusere C02, både i valg av råvarer og produksjon. Vårt fokus er hele tiden å videreutvikle produkter og løsninger til fremtidens bygg. Bygg som spiller på lag med naturen og setter et minimalt fotavtrykk, avslutter Hunton-sjefen.