Kan Norge bli en hydrogen-nasjon?

Norge har alle forutsetninger for å ta en lederrolle internasjonalt innen produksjon og bruk av hydrogen som energibærer. Det var budskapet under NHOs hydrogenseminar i Trondheim.

Fra venstre: Kari Asheim (Zero), Nils Røkke (Sintef), Olje- og energiminister Tord Lien, Ola Elvestuen (Venstre), Karl Eirik Schjøtt-Pedersen (Norsk olje og gass), Kåre Nerem (Fiskerstrand).

Fra venstre: Kari Asheim (Zero), Nils Røkke (Sintef), Olje- og energiminister Tord Lien, Ola Elvestuen (Venstre), Karl Eirik Schjøtt-Pedersen (Norsk olje og gass), Kåre Nerem (Fiskerstrand).

Publisert 08.11.16

Energi og klima

- Med dette seminaret ønsker vi å vise aktuelle verdikjeder og verdiskapingsmuligheter som kan følge i kjølvannet av en målrettet og samordnet hydrogensatsing i Norge, sa Merethe Gudmundseth Storødegård, NHOs regiondirektør i Trøndelag, under seminaret 4. november.

Hydrogen er en energibærer som kan gjøre transport, kraft- og industriproduksjon utslippsfri. Eneste utslipp ved forbrenning er vann. For norsk olje- og gassindustri kan hydrogen bli en potensiell "game-changer", mener NHO og Norsk Olje og Gass.

Olje- og energiminister Tord Lien var til stede på seminaret. Ministeren fortalte hva regjeringen tenker om Norges muligheter som hydrogen-nasjon. - Dersom vi skal nå målene i Paris-avtalen må vi ha et bredt fokus. Hydrogen kan være en del av bidraget for å nå disse målene.

Under seminaret presenterte flere av NHOs medlemsbedrifter hvilket potensiale de ser i hydrogen.

Fra venstre: Steffen Møller-Holst (Sintef), Jon André Løkke (Nel Hydrogen), Ulf Møller (Energi Norge), Torkild R. Reinertsen (Reinertsen), Vegard Frihammer (Greenstat), Ståle Gjerdsvold (Trønder Energi) og Steinar Eiksaas (Statoil).

#205

Jon André Løkke i Nel Hydrogen understreket lagringsmulighetene hydrogen produsert ved elektrolyse gir for strøm. Fornybar energi følger naturens rytme og ikke nødvendigvis når vi trenger den. Her kan hydrogen gjøre levetiden til strøm uendelig.

Flere var opptatt av at hjemmemarkedet ikke er nok og at man må se hydrogen i et bredt perspektiv.

Både Statoil og Reinertsen ser på mulighetene for storskala produksjon av hydrogen fra naturgass med CO2-håndtering. Torkild R. Reinertsen uttalte på seminaret at han med sin membran-teknologi ser for seg å kunne produsere hydrogen til en pris på 10-15 kroner per kilo, som er svært konkurransedyktig i forhold til dagens bensin og dieselpriser. Steinar Eikaas i Statoil fortalte at Statoil ser på mulighetene for storskala produksjon av eksport av hydrogen - ikke bare for transportmarkedet - men også for kraftproduksjon og heating.

Vegard Frihammer i Greenstat hadde en klar ambisjon: - I 2030 skal vi levere hydrogen til 30 kroner per kilo i Japan. Da har vi et mål å jobbe etter, sa Frihammer.

Filmopptak fra seminaret ligger også i sin helhet NHOs Facebook-side:

Del 1 av konferansen

Del 2 av konferansen

 

Kontakt oss

Christoffer Sahl

Seniorrådgiver

Næringspolitisk avdeling

christoffer.sahl@nho.no
Mobil
92237855
Rasmus Eiternes Guldvik

Seniorrådgiver

Arbeidsliv

rasmus.eiternes.guldvik@nho.no
Mobil
99273005