Klimaløsninger over hele landet

En rekke bedrifter bidrar på forskjellig vis i det grønne skiftet. Før klimatoppmøtet i Paris har LO og NHO samlet en rekke eksempler på at arbeids- og næringsliv leverer løsninger.

Verden etterspør stadig mer aluminium. Hydros mål er å produsere så klimavennlig som mulig.

Publisert 01.12.15

Agder, Buskerud, Finnmark, Innlandet, Vestlandet, Møre og Romsdal, Nordland, Rogaland, Oslo og Akershus, Trøndelag, Sogn og Fjordane, NHO Arktis, Telemark, Vestfold og Telemark, Østfold, Energi og klima

Eksempelsamling: Norske klimaløsninger - bedrifter som viser vei mot lavutslippssamfunnet

En global klimaavtale vil være betydningsfull for norsk næringsliv. Problemet i dag er at norske bedrifter konkurrerer i et internasjonalt marked med bedrifter uten klimaregulering, noe som gir ulike konkurransevilkår i disfavør av Norge. En global klimaavtale vil derfor styrke norske bedrifters konkurransevilkår.

Samtidig må norske bedrifter allerede nå ta høyde for at karbonprisen vil øke, og at det i fremtiden bare vil være plass til de bedriftene som produserer med lavest utslipp. Men allerede er mange virksomheter langt fremme når det handler om å bidra til klimavennlige løsninger.

Klikk på bildet og last ned pdf-versjon av eksempelsamlingen.

Konkrete eksempler

NHO og LO er stolte over å vise frem konkrete eksempler på hvordan norsk næringsliv er med på å videreutvikle Norges posisjon for lavutslippssamfunnet:

- Norske bedrifter og arbeidstakere har i lang tid jobbet med å utvikle energieffektive, klimavennlige løsninger – lenge før diskusjonen om «et grønt skifte». Vi er verdensledende på CO2-effektiv produksjon av metaller, sement, gjødsel, olje- og gass og bio-produkter. Vi går foran i bruk av utslippsfri elektrisitet i industri, bygg- og transportsektoren, skriver LO-leder Gerd Kristiansen og NHO-sjef Kristin Skogen Lund i innledningen til eksempelsamlingen.

- Vi kan ikke slutte med alt vi gjør i dag, og begynne på nytt i morgen.

I vår spilte LO og NHO inn felles klimamål til regjeringens klimamelding.

LO og NHO med felles klimamål

I september lanserte LO og NHO et forslag til en ny lavutslippssatsing, med en målrettet satsing på teknologiutvikling og markedsstimulering.

Slik vil LO og NHO kutte utslipp

Kristiansen og Skogen Lund håper disse eksemplene gir inspirasjon til hvordan vi i praksis kan arbeide med å redusere klimagassutslipp og energiforbruk innenfor egen bedrift, hvordan det kan utvikles løsninger til bruk for ulike samfunnsområder, og hvordan norske bedrifter og arbeidstakere kan bidra med løsninger som kan utløse store globale utslippsreduksjoner.

- Der det er mulig kombinerer næringslivet allerede klima, næringsutvikling og konkurransekraft, og skaper nye bærekraftige arbeidsplasser.

Kontakt oss

Christoffer Sahl

Seniorrådgiver

Næringspolitisk avdeling

christoffer.sahl@nho.no
Mobil
92237855