Klimanøytralitet må bli mer enn symbolpolitikk

Et norsk mål om klimanøytralitet i 2030 kan bidra til fremgang i utvikling av globale virkemidler. Men må ikke bare bli symbolpolitikk, advarer NHO.

Publisert 07.06.16

Energi og klima

Partiene på Stortinget er enige om å framskynde det norske målet om klimanøytralitet til 2030, ifølge NTB. Norge har i dag et mål om å bli klimanøytralt i 2050. Det skal skje ved at alle utslipp i Norge nulles ut gjennom tilsvarende store utslippskutt i utlandet.

- Norsk klimapolitikk har ambisiøse klimamål for 2030, med et klart skille mellom kvotepliktig og ikke-kvotepliktig sektor. Målene skal oppfylles gjennom samarbeid med EU. Norge har også ambisjoner om å bidra til bærekraftig vekst i land under utvikling, sier Ingebjørg Harto, direktør for næringspolitikk i NHO.  

- Paris-avtalen gir grunnlag for videreutvikling av globale markeder for handel med utslippskvoter og bruk av prosjektbaserte mekanismer. Et norsk mål om klimanøytralitet i 2030 kan bidra til framgang i utvikling av globale virkemidler som fremmer karbonprising, inkludering av utslippskostnader i produkter og tjenester og karbonopptak i skog.

- Vi må likevel unngå at klimanøytralitet bare blir et kostbart, norsk symboltiltak som forverrer konkurranseevnen. Gjennomføring forutsetter derfor at flere land går sammen om forpliktelsen og bidrar til et løft i klimafinansiering og etablering av globale systemer for måling, rapportering og etterprøving, sier Harto.