NHOs Klimauke

21. september lanserer LO og NHO et felles forslag til lavutslippssatsing – med statsministeren og Ap-lederen tilstede. Over flere dager setter NHO klimautfordringene på dagsorden.

Publisert 09.09.15

Energi og klima

Klimauken starter 16. september, der vi ser frem mot klimatoppmøtet i Paris: "Hva skjer og hvordan kan næringslivet bidra".

På vei til Paris

Sentrale aktører fra politikk og næringsliv i Norge og EU vil gi en oppdatering på hva som skjer på oppløpet mot klimatoppmøtet. Arrangementet er et samarbeid mellom NHO, den britiske-, den franske- og tyske ambassade, samt EUs delegasjon til Norge.

På denne konferansen bidrar blant andre Brice Lalonde, tidligere fransk miljøminister og nå spesialrådgiver ved FNs Global Compact, og Aslak Brun som er Norges sjefsforhandler på klimaområdet. Også administrerende direktør i NHO, Kristin Skogen Lund, og representanter fra store internasjonale bedrifter som Rolls Royce og Airbus deltar.

Les mer om "On the Road to Paris" her

Ny lavutslippssatsing

21. september vil NHO-sjef Kristin Skogen Lund og LO-nestleder Hans-Christian Gabrielsen lansere LO og NHOs forslag til lavutslippssatsing: "Konkurransekraft i lavutslippssamfunnet - Styrket satsing på teknologiutvikling og markedsstimulering".

LO og NHO mener klimapolitikken må innrettes slik at den skaper flere arbeidsplasser enn den koster. I etterkant av vårt felles innspill til klimameldingen i mars, kommer LO og NHO nå med et forslag til en ny lavutslippssatsing. Fokus er rettet mot teknologi- og markedsutvikling.

I tillegg til at statsminister Erna Solberg og Aps leder Jonas Gahr Støre vil være tilstede, vil klima- og miljøminister Tine Sundtoft, Idar Kreutzer fra ekspertutvalget for grønn konkurransekraft, samt toppsjefer for ledende norske virksomheter som Statoil, Siemens, Statkraft og Heidelberg delta.

Les mer om LOs og NHOs felleskonferanse her

INTPOW Renewable Energy Forum (IREF 2015)

22. september arrangerer INTPOW, i samarbeid med NHO, en heldagskonferanse, INTPOW Renewable Energy Forum (IREF 2015). 

Tema for konferansen, som finner sted i Næringslivets hus, er fornybarrevolusjonen og norske bedrifters bidrag. Hvordan kan bedrifter og nasjoner forandre seg og blomstre i kjølvannet av energirevolusjonen? Og hvordan vil endringer påvirke Norge og den norske fornybarindustrien?

Les mer om IREF 2015 her