Klimavenner

Vårt opplegg for kraftfull satsing er oppskriften for klimagassreduksjoner, arbeidsplasser og sunn vekst, skriver LO-nestleder Hans-Christian Gabrielsen og NHO-sjef Kristin Skogen Lund.

Kall oss klimavenner, som ønsker å bidra med gode løsninger i den krevende klimadugnaden, skriver Skogen Lund og Gabrielsen.

Publisert 25.09.15

Energi og klima

Av Hans-Christian Gabrielsen, nestleder i LO, og Kristin Skogen Lund, adm. direktør i NHO

DNs leder 22. september slår fast at LO og NHOs klimasatsing er ambisiøs. Vi er enig – ambisiøs, og realistisk. Men vårt opplegg for kraftfull satsing er ikke å sløse bort penger. Det er oppskriften for klimagassreduksjoner, arbeidsplasser og sunn vekst.

DN anbefaler krav, kvoter og avgifter. Det er også viktig, og der er det få land som slår Norge, men nå trengs gode incentiver.

LO og NHO støtter regjeringens klimamål og felles oppfyllelse av EUs 40 prosent reduksjon fra 1990 til 2030. Bruk av EUs mekanismer og samarbeid over landegrenser inngår i dette. Uansett må en stor del av tiltakene i ikke-kvotepliktig sektor – transport, bygg, landbruk og avfall – gjennomføres i Norge. Derfor ønsker vi mest mulig kostnadseffektive klimatiltak.

Vi støtter opp om kvotesystemet. Frem mot 2030 vil likevel dette alene ikke være en sterk nok driver for nødvendig teknologiutvikling. Det vil også ta tid før vi har en global karbonpris som gir like konkurransevilkår. For viktige eksportnæringer vil raskere teknologiutvikling innen karbonfangst og lagring og ny prosessteknologi både gi utslippsreduksjoner, styrket konkurranseevne og nye arbeidsplasser.

Norske bedrifter har over lang tid gjort en betydelig innsats for å redusere klimagassutslippene. Men det er behov for å styrke offentlige virkemidler som reduserer usikkerhet og fremmer satsing på nye løsninger. Offentlige incentiver utløser også store private investeringer.

DN betegner oss som subsidievenner. Kall oss heller klimavenner, som ønsker å bidra med gode løsninger i den krevende klimadugnaden.

(Innlegget stod først på trykk i Dagens Næringsliv 25. september 2015.)