Fjern avgiften på biodiesel

– Det vil gi klimavennlig tungtransport og drivstoffet kan lages på blant annet nedlagte Tofte i Hurum, sier NHO-sjef Kristin Skogen Lund.

Kristin Skogen Lund ønsker klimavennlig transport

Publisert 13.11.14

Energi og klima

NHO støtter Venstre og Kristelig Folkeparti som vil fjerne avgiften på biodiesel. Det vil gjøre det lettere å få en mer klimavennlig tungtransport.

Tungtransporten utgjør 40 prosent av trafikken i Norge. Allerede i 2015 kan vi ha 5000 vogntogn som er mer miljøvennlige. Hør mer i videointervju over. 

NHO inn i budsjettkampen med klimastøtte til KrF og Venstre (NRK.no) 

SE VIDEO: Tømmerstokker kan bli til biodiesel på Tofte.

Statkraft og svenske Södra har inngått en intensjonsavtale om å danne et selskap med mål om å etablere fremtidig produksjon av biodrivstoff basert på skogsråvare.

Utslippsreduksjon på 95 prosent

Tungtransporten drikker i dag en milliard liter diesel hvert år, som tilsvarer et klimautslipp på tre millioner tonn CO2. Biodiesel fra trevirke kan imidlertid gi en utslippsreduksjon på 95 prosent sammenlignet med fossilt drivstoff, ifølge den internasjonale bærekraftforskriften.

Transportnæringen vil gjerne bruke drivstoffet, men produksjonen settes ikke i gang før staten dropper veibruksavgiften.

Bioøkonomisk vei mot lavere utslipp

Delta på konferanse: Klimavennlig transportsektor