Milliardstøtte til Hydro

Enova går inn med 1,55 milliarder kroner i investeringsstøtte til uttesting av Hydros nye teknologi for produksjon av aluminium på Karmøy.

Fra Hydros anlegg på Karmøy. (Foto: Jostein Viestad/Norsk Hydro ASA)

Publisert 13.06.14

Energi og klima

Om ESA godkjenner tilsagnet, kan pengene bidra til at framtidens produksjon av aluminium blir både mer energieffektiv og klimavennlig.

Karmøy vil med dette kunne få verdens mest energieffektive aluminiumsproduksjon, som tidligst vil kunne starte produksjon av aluminium i 2017. Et pilotanlegg på Karmøy vil gi rundt 50 arbeidsplasser når det kommer i drift.

- Denne teknologien kan representere et kvantesprang for verdens aluminiumsproduksjon, sier administrerende direktør Nils Kristian Nakstad i Enova SF.

- Teknologipiloten på Karmøy vil kunne bli verdens mest energi- og miljøeffektive produksjonslinje for aluminium. Vi er glade for at Enova ser hvor viktig denne satsningen er for norsk industri og Hydro, og at de støtter prosjektet, sier Svein Richard Brandtzæg, konsernsjef i Hydro.

- Hydros mål er å realisere banebrytende, ny teknologi som kan redusere energiforbruk og utslipp fra norsk industri, sier Brandtzæg.

Tre ting på en gang
- Dette kan bli et Kinderegg: reduserte klimautslipp, teknologiutvikling og arbeidsplasser. Dette viser at norsk industri generelt og Hydro i særdeleshet går foran og spiller en viktig rolle i å finne løsninger på klimaproblemene, sier NHO-direktør Petter Haas Brubakk. 

- En teknologiutvikling som bidrar til økt ressurseffektivitet vil være viktig for å sikre en verdensledende prosessindustri i Norge.

- En gledens dag for Hydro, Karmøy og Rogaland, fastslår regiondirektør Hallvard Ween i NHO Rogaland.