Nominér til Næringslivets klimapris 2016

Foreslå egen eller andres bedrift til Næringslivets klimapris, som NHO, NTNU og ZERO deler ut for tredje gang i år. Frist for nominasjoner er 10. november.

#205

Scatec Solar, ved administrerende direktør Raymond Carlsen (foran), mottok Næringslivets klimapris på Zerokonferansen 2015. (Foto: Zero)

Publisert 14.09.16

Energi og klima

Næringslivet er sentrale i omstillingen til lavutslippssamfunnet. Formålet med denne prisen er å oppmuntre til klimavennlig innovasjon og nyskaping i norske bedrifter, samt gi oppmerksomhet til bedrifter som har skapt gode resultater på området. Klimavennlig omstilling og konkurransekraft er i økende grad to sider av samme sak.

Se kort film om klimaprisen og batterifergen Ampere - vinneren fra 2014

Hvem kan få prisen?

I fjor fikk vi mange nominasjoner fra høyst ulike bransjer, noe som viser at det drives et betydelig innovasjonsarbeid i norsk næringsliv for å bidra til et grønt skifte.

Vi ønsker å motta nominasjoner fra bedrifter over hele landet, fra ulike bransjer. Andre kan også nominere bedrifter som er aktuelle for en slik pris. Kandidatene må ha lansert eller iverksatt reelle innovasjoner eller nyskapinger innenfor sitt felt. Det kan være enten teknologiske nyvinninger eller forretningsmodeller som er drivere for klimavennlige løsninger eller annen klimavennlig omstilling. Resultatet må være betydelige utslippskutt eller bidrag til innfasing av lavutslippsteknologi.

Hvordan nominere?

Send oss en epost med kort beskrivelse av innovasjonen/tiltaket. E-post sendes til Per Anker-Nilssen.

Juryen består av:

  • Kristin Skogen Lund, administrerende direktør i NHO
  • Marius Holm, leder i ZERO
  • Ingvald Strømmen, dekan ved Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi ved NTNU

Kriterier:

  1. Nominerte skal være norske bedrifter/virksomheter i Norge (kan være utenlandsk eid)
  2. Nominerte skal ha lansert/iverksatt reelle innovasjoner eller nyskapinger innenfor sitt felt
  3. Nominasjonen kan være enten teknologiske nyvinninger eller forretningsmodeller som er drivere for klimavennlige løsninger eller klimavennlig omstilling
  4. Nominasjonen skal kunne bidra til å kutte hele eller en stor andel av utslippet/utslippene permanent og/eller fase inn null/lavutslippsløsninger på nye områder med stort potensial
  5. Nominasjonen skal ha kommersielt potensial, og kunne oppnå lønnsomhet innen rimelig tid

Prisen deles ut på Zerokonferansen 23.-24. november.

I 2014 gikk prisen til elfergen «Ampere», som nå går i ordinær rutetrafikk. I fjor gikk prisen til Scatec Solar, som gjennom å bygge fornybar energi i sør bidrar til varige utslippsreduksjoner.