Nominér til Næringslivets klimapris 2017

Foreslå egen eller andres bedrift til Næringslivets klimapris, som NHO, NTNU og ZERO deler ut for fjerde gang i år. Frist for nominasjoner er 15. oktober.

#205

Næringslivets klimapris gikk i fjor til Borregaard i Østfold. (Foto: Zero)

Publisert 25.09.17

Energi og klima

Næringslivet er sentrale i omstillingen til lavutslippssamfunnet. Formålet med denne prisen er å oppmuntre til klimavennlig innovasjon og nyskaping i norske bedrifter, samt gi oppmerksomhet til bedrifter som har skapt gode resultater på området. Klimavennlig omstilling og konkurransekraft er i økende grad to sider av samme sak.

Se kort film om klimaprisen og tidligere vinnere

Hvem kan få prisen?

I fjor fikk vi mange nominasjoner fra høyst ulike bransjer, noe som viser at det drives et betydelig innovasjonsarbeid i norsk næringsliv for å bidra til et grønt skifte.

Vi ønsker å motta nominasjoner fra bedrifter over hele landet, fra ulike bransjer. Andre kan også nominere bedrifter som er aktuelle for en slik pris. Kandidatene må ha lansert eller iverksatt reelle innovasjoner eller nyskapinger innenfor sitt felt. Det kan være enten teknologiske nyvinninger eller forretningsmodeller som er drivere for klimavennlige løsninger eller annen klimavennlig omstilling. Resultatet må være betydelige utslippskutt eller bidrag til innfasing av lavutslippsteknologi.

Hvordan nominere?

Send oss en epost med kort beskrivelse av innovasjonen/tiltaket. E-post sendes til Per Anker-Nilssen.

Juryen består av:

  • Kristin Skogen Lund, administrerende direktør i NHO
  • Marius Holm, leder i ZERO
  • Olav Bollan, dekan ved Fakultet for ingeniørvitenskap ved NTNU

Kriterier:

  1. Nominerte skal være norske bedrifter/virksomheter i Norge (kan være utenlandsk eid)
  2. Nominerte skal ha lansert/iverksatt reelle innovasjoner eller nyskapinger innenfor sitt felt
  3. Nominasjonen kan være enten teknologiske nyvinninger eller forretningsmodeller som er drivere for klimavennlige løsninger eller klimavennlig omstilling
  4. Nominasjonen skal kunne bidra til å kutte hele eller en stor andel av utslippet/utslippene permanent og/eller fase inn null/lavutslippsløsninger på nye områder med stort potensial
  5. Nominasjonen skal ha kommersielt potensial, og kunne oppnå lønnsomhet innen rimelig tid

Prisen deles ut på Zerokonferansen 31. oktober.

I 2014 gikk prisen til elfergen «Ampere», som nå går i ordinær rutetrafikk. I 2015 gikk prisen til Scatec Solar, som gjennom å bygge fornybar energi i sør bidrar til varige utslippsreduksjoner. I fjor vant Borregaard, en hjørnesteinsbedrift som gjennom 125 år har foredlet norsk skog til verdifulle produkter. 

Kontakt oss

Per Anker-Nilssen

Seniorrådgiver

Næringspolitisk avdeling

per.anker-nilssen@nho.no
Mobil
91778420