Næringslivets klimapris

NHO og ZERO deler ut næringslivets klimapris under årets Zerokonferanse 12. november.

Illustrasjonsfoto: Øivind Haug

Publisert 30.09.14

Energi og klima

Det grønne skiftet er i gang, og det pågår et kappløp for å komme først med grønn teknologi og innovasjon.

Næringslivet er sentrale i omstillingen til lavutslippssamfunnet. Formålet med denne prisen er å oppmuntre til klimavennlig innovasjon og nyskaping i norske bedrifter, samt gi oppmerksomhet til bedrifter som har skapt gode resultater på området. Klimavennlig omstilling og konkurransekraft er i økende grad to sider av samme sak.

Hvem kan få prisen?

Vi ønsker å motta nominasjoner fra bedrifter over hele landet, fra ulike bransjer. Andre kan også nominere bedrifter som er aktuelle for en slik pris. Kandidatene må ha lansert eller iverksatt reelle innovasjoner eller nyskapinger innenfor sitt felt. Det kan være enten teknologiske nyvinninger eller forretningsmodeller som er drivere for klimavennlige løsninger eller annen klimavennlig omstilling. Resultatet må være betydelige utslippskutt eller bidrag til innfasing av lavutslippsteknologi.

Les kriteriene her

Hvordan nominere?

Send oss en epost med kort beskrivelse av innovasjonen/tiltaket. E-post sendes til Jon Evang (jon.evang@zero.no og Per Anker-Nilssen (per.anker-nilssen@nho.no)

Fristen for nominasjoner er 10. oktober 2014.        

Juryen består av:

  • Kristin Skogen Lund, administrerende direktør i NHO
  • Marius Holm, leder i ZERO
  • Ingvald Strømmen, dekan ved Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi ved NTNU

Kontakt oss

Per Anker-Nilssen

Seniorrådgiver

Næringspolitisk avdeling

per.anker-nilssen@nho.no
Telefon
23088338