Norge åpner opp for Facebook og Google

Regjeringen vil gi datasentre redusert elavgift. Dette kan legge grunnlaget for en ny kraftkrevende industri i Norge, med milliardinvesteringer og grønne arbeidsplasser.

– Dette er en merkedag for norsk IKT-næring.

Publisert 07.10.15

Energi og klima, Statsbudsjettet

Det mener NHO-organisasjonene Energi Norge, Abelia og Norsk Industri. 

– Vi er fornøyd med at den lave elavgiften gjør Norge konkurransedyktig som lokaliseringsland for denne type datasentre, sier administrerende direktør Stein Lier-Hansen i Norsk Industri. 

– Norge har rikelig med fornybar energi, store landarealer og strenge personvernregler som gjør det attraktivt å lagre og behandle data her, sier administrerende direktør Oluf Ulseth i Energi Norge. 

– Dette er en merkedag for norsk IKT-næring. Det aller meste ligger nå til rette for at grønn datalagring kan bli en ny vekstnæring i Norge, sier administrerende direktør Håkon Haugli i Abelia. 

Lavere elavgift
I statsbudsjettet for 2016 går regjeringen inn for å gi datasentre med effekt over fem megawatt en elavgift på 0,48 øre per kilowattime – som nærmer seg det annen kraftkrevende industri betaler. (Vanlige strømkunder betaler 14,5 øre per kilowattime.) 

– Strøm er en like viktig innsatsfaktor for datasentre som for prosessindustrien, og begge opererer i internasjonale markeder. Dermed er det viktig å sikre konkurransedyktige rammevilkår. Nye datasentre kan gi et viktig bidrag i den økonomiske omstillingen Norge står foran, mener Ulseth. 

Flere av våre nordiske naboland har gjennom gunstige rammevilkår oppnådd IKT-investeringer i milliardklassen. For eksempel har Facebook bygget datasenter i Luleå i Sverige, mens Google har etablert seg i Finland og Apple planlegger et stort anlegg i Danmark. 

– Dette er en betydelig vekstnæring, ettersom mengden lagrede data i verden dobler seg hver 18. måned. Det er ikke likegyldig om datasentrene drives med kull- eller atomkraft eller ren norsk vannkraft. Vi opplever at både IKT-næringen og deres kunder er stadig mer opptatt av sitt klimamessige fotavtrykk. I dette ligger det en stor mulighet for Norge, påpeker Haugli i Abelia. 

I april ble det kjent at det borgerlige flertallet på Stortinget ville støtte redusert elavgift for datasentre. I Norge er flere anlegg nå under planlegging eller bygging. 

Kontaktpersoner:

  • Administrerende direktør Oluf Ulseth, Energi Norge, mobil 97 62 03 02
  • Kommunikasjonsdirektør Steinar Q. Andersen, Abelia, mobil 90 67 13 41
  • Kommunikasjonsdirektør Finn Langeland, Norsk Industri, mobil 90 06 42 82