OLJE- OG GASSNÆRINGEN

Norges NASA

- Nyskapningene innen norsk olje- og gassnæring flytter grenser for hva som er mulig hver eneste dag. Det skapes ringvirkninger innen romfart, medisin og fornybar miljøteknologi, sier Gro Brækken, adm. direktør.

Tidevannsmølle. (Fra rapporten "Teknologioverføringer fra olje- og gassektoren. © Norsk olje & gass)

Publisert 20.03.14

Energi og klima

I dag har NHO-landsforeningen Norsk olje & gass sin årskonferanse i Oslo. Her samles nærmere 400 personer fra olje- og gasselskapene, leverandørindustrien, politikere og samfunnsliv.

Konferansen har fått navnet "Grensesprengerne" for å sette fokus på at olje- og gassnæringen i Norge har en verdi utover utforsking og produksjon av olje og gass på norsk sokkel med de inntekter, arbeidsplasser og teknologiutvikling det gir. Olje- og gassnæringen sprenger også grenser ved at teknologien fra olje- og gassnæringen overføres til andre næringer.

- Slik Tesla er det for el-biler, slik Apple er det for forbrukerelektronikk, slik NASA er det for den teknologiske utviklingen, er olje- og gassindustrien en sentral i fremtidig energiforsyning, sa Gro Brækken, administrerende direktør i Norsk olje og gass i sin årskonferansetale.

Visste du at teknologi fra olje- og gassektoren i Norge kan brukes til overvåkning av hjertepasienter og finanstransaksjoner, til lading av el-biler, til feltsykehus og til utforskning av planeten Mars?

I samarbeid med Rambøll har Norsk olje og gass utarbeidet rapporten «Teknologioverføringer fra olje- og gassektoren».  Rapporten gir en rekke eksempler på hvordan teknologi som er utviklet i olje- og gassbransjen bidrar inn i andre sektorer.

- Overføring av teknologi, kunnskap og produksjonsmåter fra én næring til en annen, er teknologioverføringer som sikrer at nyvinninger kommer et bredt spekter av produkter og mennesker til gode over hele verden, sier Gro Brækken, administrerende direktør i Norsk olje og gass.