Ny avtale skal halvere matsvinnet i Norge

Bransjeavtalen om matsvinn er signert av fem departementer og tolv bransjeorganisasjoner, og har vakt oppmerksomhet i andre europeiske land.

#205

Klimaminister Vidar Helgesen (t.v.), NHO Service-direktør Anne Cecilie Kaltenborn, NHO Mat og Drikke-direktør Petter Brubakk og Morten Karlsen, sjef for innkjøpsavdelingen i NHO Reiseliv.

Publisert 26.06.17

Energi og klima

Matsvinn er et stort samfunnsproblem som verken er bærekraftig for lønnsomheten, klima og miljø eller fordelingen av verdens ressurser.

Deler av matbransjen har, gjennom ForMat-prosjektet og Matvett, jobbet systematisk med kartlegging og reduksjon av matsvinn i mer enn seks år allerede. Myndighetene har vært en viktig samarbeidspartner fra starten.

Dette arbeidet har resultert i at matsvinnet i Norge er redusert med 12 prosent fra 2010 til 2015, og har ført til økt bevissthet i verdikjeden og bidratt til å sette temaet på dagsorden. 

- Det videre arbeidet vil kreve enda større innsats og samarbeid. Derfor er signeringen av denne bransjeavtalen en viktig milepæl. Som styreleder i Matvett er jeg stolt av at vi har banet vei og lykkes med å få med resten av verdikjeden i dette viktige arbeidet, sier styreleder i Matvett, Petter Brubakk.

Målet med den nye avtalen er å halvere matsvinnet i Norge innen 2030, i tråd med FNs bærekraftmål. Avtalen, som er unik i verdenssammenheng, ble signert fredag 23. juni. Den har allerede vakt oppmerksomhet og interesse i andre europeiske land.

Fra NHO-fellesskapet har NHO Mat og Drikke, NHO Reiseliv, NHO Service og Sjømat Norge undertegnet avtalen.

Mer om avtalen finner du her