Vi trenger raskere lavutslippsutvikling i verdens byer

Les Calderón-kommisjonens 10 forslag til tiltak for å sikre både økonomisk vekst og mindre utslipp av klimagasser.

Mexicos tidligere president, Felipe Calderón, leder The Global Commission on the Economy and Climate. Her er han sammen med statsminister Erna Solberg og NHO-sjef Kristin Skogen Lund.

Publisert 07.07.15

Energi og klima

Calderón-kommisjonen har lagt frem oppfølgeren til New Climate Economy rapporten fra september 2014. Rapporten følger opp konklusjonene fra den forrige om at en bedre økonomisk vekst gir lavere klimagassutslipp og en mulighet til å nå målet om å holde den globale oppvarminger på under 2 grader.

Rapporten ser på utviklingstrekk og hvordan offentlig og privat samarbeid i og mellom land best kan katalyseres og akselereres for å bygge lavutslippssamfunnet.

– Vi når ikke klimamålene uten at vi greier å kombinere økonomisk vekst og jobbskaping med utslippsreduksjoner. Vi må bruke endringsprosessene til å skape vekstmuligheter. Verdiskaping, utslippsreduksjoner og konkurransekraft må forenes, sier kommisjonsmedlem og NHO-sjef Kristin Skogen Lund som legger til at internasjonalt samarbeid er helt avgjørende.

The Global Commission on the Economy and Climate er en internasjonal klimakommisjon ledet av den tidligere mexicanske presidenten Felipe Calderón.

Skogen Lund inn i klimakommisjon.

10 tiltak for vekst og mindre klimagasser

Rapporten trekker frem 10 viktige tiltak som kan sikre fortsatt økonomisk vekst og utvikling. Samtidig som landene slipper ut mindre klimagasser;

  1. Raskere lavutslippsutvikling i verdens byer.
  2. Redusere avskogingen og øke landbruksproduksjonen.
  3. Investere minst 1 000 milliarder USD årlig i lavkarbon- og fornybar energi.
  4. Heve standardene for energieffektivitetsarbeidet.
  5. Iverksette effektiv karbonprising.
  6. Sikre at ny infrastruktur er klimasmart.
  7. Stimulere lavkarbon innovasjon.
  8. Øke den markedsdrevne lavkarbon-veksten.
  9. Øke ambisjonene om utslippskutt fra internasjonal fly- og skipstrafikk
  10. Fase ut bruken av drivhusgassen HFK (hydrofluorkarboner).

Les hele rapporten her.