Positivt med konsesjon for økt kraftutveksling

Regjeringen har mandag gitt Statnett konsesjon for bygging av kabler for kraftutveksling til Tyskland og Storbritannia.

Direktør for næringspolitikk i NHO Petter Haas Brubakk.

Publisert 13.10.14

Energi og klima

– NHO er glade for at konsesjonene nå er gitt. Dette gir oss gode muligheter til å videreutvikle Norges rolle som leverandør av balansekraft til Europa, sier NHOs direktør for næringspolitikk, Petter H. Brubakk. Samtidig er det viktig at utbygging og drift skjer på samfunnsøkonomiske vilkår. Det er viktig at risiko og kostnader for kabler (herunder følgekostnader) og innenlands forsterkninger også tas med i beregningen frem mot endelig investeringsbeslutning.

 Vi går mot et nordisk kraftoverskudd og NHO mener at dette overskuddet bør benyttes til å styrke industriutviklingen i Norge og til mer kraftutveksling med utlandet.

Det er store kommersielle og industrielle muligheter knyttet til norsk vannkraft. Samtidig er Norge avhengig av gode nettforbindelser mot utlandet for å sikre vår egen kraftforsyning i perioder med lite nedbør.

Norges potensial som leverandør av balansekraft begrenses i dag av kapasiteten i sentralnettet og av manglende kapasitet på forbindelser mellom Norge og utlandet. NHO mener derfor det er gledelig at regjeringen åpner opp for å øke denne utvekslingskapasiteten.

NHO har i lengre tid vært tilhenger av økte kraftutvekslingsmuligheter, og har samtidig etterlyst reguleringsregime og handelsløsninger som bedre ivaretar vannkraftsystemets unike kvaliteter.

Les også: Nye kabler vil styrke norsk verdiskaping