Positivt med nye letearealer i nord

- NHO er fornøyd med at det er mange selskap som har tro på drivverdige funn i Barentshavet.

#205

- Kanskje kan Øst-Finnmark nå få oppleve noe av den samme eventyrlige utviklingen vi har sett i Hammerfest-regionen, håper direktør for næringspolitikk i NHO Ingebjørg Harto.

Publisert 19.05.16

Energi og klima

Tildelingene i 23. konsesjonsrunde lover godt for fortsatt stor aktivitet på norsk sokkel i lang tid fremover, sier næringspolitisk direktør i NHO Ingebjørg Harto.

 -  Regjeringens tildeling av ti nye lete- og utvinningstillatelser i 23. konsesjonsrunde vil legge til rette for fortsatt aktivitet og verdiskaping i Norges største og viktigste næring. Tildelingene av blokker i Barentshavet sørøst er en naturlig følge av delelinjeavtalen med Russland og av Stortingets vedtak om åpning av området.  For første gang siden 1994 får næringen nå mulighet til å lete i helt uutforskede områder. - Økt petroleumsaktivitet i Barentshavet sørøst vil tilføre nye arbeidsplasser og verdiskaping i Nord-Norge, og kanskje kan Øst-Finnmark nå få oppleve noe av den samme eventyrlige utviklingen vi har sett i Hammerfest-regionen, håper Harto.