Varsler bedre rammevilkår for fornybar energi

Energiminister Tord Lien varslet fredag tiltak for å jevne ut de ulike rammevilkårene for investeringer i fornybar energi i Norge og Sverige. Energi Norge har etterlyst slike tiltak i flere år.

- Bedre rammevilkår et øker sjansen for at vi får tatt norske vind- og vannressurser i bruk flere steder i landet, sier administrerende direktør Oluf Ulseth i Energi Norge. Illustrasjonsfoto: Øivind Haug.

Publisert 04.10.14

Energi og klima

- Det er svært gode nyheter at regjeringen har lyttet til fornybarnæringen, og nå ser ut til å redusere den store skatteulempen næringen har i Norge sammenliknet med Sverige, sier administrerende direktør Oluf Ulseth i Energi Norge.

Han mener det øker sjansen for at vi får tatt norske vind- og vannressurser i bruk flere steder i landet.

- Det styrker også norsk verdiskaping og bidrar til at de beste fornybarprosjektene bygges ut. Vi ser frem til å studere detaljene i forslaget når statsbudsjettet legges frem på onsdag, sier Ulseth.

Har gått glipp av verdiskaping

I dag har Norge og Sverige en felles fornybarsatsing gjennom det såkalte elsertifikatsystemet. Så langt er tre av fire kroner blitt investert på svensk side, til tross for at norske strømkunder betaler halve regningen.

Den effektive skattesatsen for vindkraft er 15 prosentpoeng høyere i Norge enn i Sverige, særlig grunnet store forskjeller i avskrivningssatser. Dette fører til at middels gode prosjekter i Sverige blir realisert, mens norske prosjekter med bedre naturgitte forhold blir lagt i skuffen. På denne måten har Norge til nå gått glipp av både verdiskaping, arbeidsplasser og skatteinntekter.

Det gjenstår fortsatt investeringer for rundt 70 milliarder kroner de kommende årene.

- Skal vi klare å rette opp noe av skjevheten mellom Norge og Sverige, må det komme tiltak allerede i høstens statsbudsjett, sier Ulseth.