Rein natur ble lønnsom butikk

Da seriegründer Are Smuk Figved vendte tilbake til reindrifta, satset han på en mer bærekraftig produksjon av reinsdyrkjøtt. Ekte smak og rein natur ble suksessoppskriften for Finnmark Rein.

#205

Foto: Finnmark Rein

Publisert 02.01.17

Energi og klima

Slakteriet Finnmark Rein er en av mange norske bedrifter som er på jobb for en grønn fremtid. Smuk Figved, som er direktør i Finnmark Rein, vokste opp i en reineierfamilie. Etter å ha utdannet seg til økonom ved NHH og vært med på å etablere flere selskaper, deriblant Sector Alarm, vendte han i 2011 tilbake til reindrifta.

– Det året var jeg med onkelen min på fjellet, og det ble tydelig for meg hvor mye reineierne jobbet og hvor lite de fikk igjen for det. Prisen på reinkjøtt var – krone for krone – den samme som i 1986. Det var synd å se at reineierne som jobbet så mye fikk så dårlig betalt. Noe var galt, og noe måtte gjøres. 

Se NHOs årskonferansen direkte 5.januar
Da Finnmark Rein startet opp, tilbød de seg derfor å betale reineierne mer for å produsere mer bærekraftig.

– En mer bærekraftig produksjon innebærer flokker som er bedre tilpasset beitegrunnlaget. Det betyr igjen bedre simler, som får bedre kalver, som har hatt et bedre liv. Det er dyrevelferd i praksis, som både gjør at vi får et bedre produkt og at kundene får en bedre opplevelse, forklarer Figved.

Artikkelen fortsetter under videoen om Finnmark Rein.

NHOs årskonferanse 2017

  • "Made in Norway - på jobb for en grønn fremtid" er tema for konferansen.
  • Følg NHOs årskonferanse 2017 live på nho.no 5. januar.
  • Norske bedrifter kan løse utfordringer knyttet til klimautslipp og befolkningsvekst, samtidig som de skaper jobber og verdier.

Naturen bestemmer 

Selve slaktingen hos Finnmark Rein skjer etter en gammel samisk slaktefilosofi som dreier seg om å utnytte hele dyret og sørge for at ingenting går til spille. Dermed kan reineierne klare seg med mindre flokker. Færre dyr betyr igjen sunnere dyr, bedre kvalitet på kjøttet, høyere fortjeneste og lavere driftskostnad. Med andre ord: Lønnsom bærekraft.

Smuk Figved er opptatt av at det er menneskene som må tilpasse seg dyret, ikke omvendt.

– Det er naturen som må sette premissene. Vi vet for eksempel ikke nøyaktig når dyret går til vinterbeite og dermed heller ikke når slaktingen vil starte, forteller Figved. 

– Derfor må vi si til butikkene at vi ikke har en presis dato for når det ferske kjøttet kommer. Sånn må det bli, og det har heldigvis butikkene akseptert.

Are Smuk Figved i Finnmark Rein. Foto: White rabbit

#205

Sunn som fisk og mager som kylling

Nå opplever Finnmark Rein en eventyrlig etterspørsel etter sine produkter.

– Det er en veldig oppvåkning i interessen for reinsdyrkjøtt, forteller Figved. - Og reinskjøtt er et fantastisk produkt! Tenk at vi selger et produkt, et dyr, som er 30.000 år gammelt. Som er like sunn som fisk og mager som kylling, og som lever i uberørt natur og urørt av menneskehender. Vi er svært heldige som har denne ressursen – og vi skal ta godt vare på den.