Skogen Lund inn i klimakommisjon

NHO-sjef Kristin Skogen Lund blir nytt medlem i en internasjonal klimakommisjon ledet av den tidligere mexicanske presidenten Felipe Calderón.

Kristin Skogen Lund om viktig klimaverv

Publisert 14.04.15

Energi og klima

Skogen Lund er personlig oppnevnt i the Global Commission on the Economy and Climate. Kommisjonen har 28 medlemmer fra 20 land og består av tidligere regjeringssjefer og finansminstre, samt ledere innen akademia, økonomi og næringsliv. Jens Stoltenberg har tidligere vært medlem. Økonomiprofessor Nicholas Stern og IEA-direktør Maria van der Hoeven er blant medlemmene.

- Dette er en anerkjennelse for det arbeidet næringslivet har gjort i Norge det siste tiåret. Norsk næringsliv har jobbet mot internasjonale energimarkeder og vært pådriver for teknologisk utvikling i mange tiår, så det er sånn sett naturlig, sier Skogen Lund.

Næringslivet kan og vil

- Næringslivet kan og vil løse klimautfordringen, men er helt avhengig av relativt like konkurransevilkår på den globale markedsplassen. Jeg mener at samhandling mellom næringslivet og politiske myndigheter er avgjørende for å få tilstrekkelig momentum i den globale klimapolitikken. Det er bare det private markedets dynamikk som både raskt og tilstrekkelig nok kan ta det nødvendige klimaløftet.

Kommisjonen kom med sin første rapport sist høst, og en ny er planlagt til sommeren som oppspill til klimatoppmøtet i Paris i desember. 18.-19. mai møtes kommisjonen i Oslo.

- Det er krevende, men viktig, å oppnå en global klimaavtale som forplikter alle land til å gjennomføre tiltak. Vi må lykkes under COP21 i Paris i desember i år.

- Vi når ikke klimamålene uten at vi greier å kombinere økonomisk vekst og jobbskaping med utslippsreduksjoner. Vi må bruke endringsprosessene til å skape vekstmuligheter. Verdiskaping, utslippsreduksjoner og konkurransekraft må forenes, sier Skogen Lund. 

Sentrale deler av NHOs klimaarbeid:

2007-2009: Næringslivets Klimapanel

2009: Næringslivets klimahandlingsplan

2011-2012: NHOs Energipanel

2012 og 2015: Arbeid med bil- og drivstoffavgiftene

2013: Oppdrag Energi - NHOs årskonferanse

2014: Norske energiressurser i det grønne kappløpet - NHOs politikkdokument om energi, klima og næringsutvikling

2015: NHO og LOs felles innspill til ny norsk klimaforpliktelse