Storbyer løser klimautfordringer

Ved å bygge større byer med bedre kollektivtilbud vil klimautslippene reduseres betraktelig.

Den sentrale lokaliseringen av arbeidsplasser i Bjørvika i Oslo gjør at utslipp av klimagasser knyttet til jobbreiser halveres sammenliknet med om arbeidsplassene hadde vært spredt utover i hele Oslo.

Publisert 13.08.15

Energi og klima

Regjeringens politikk for storbyene er god

Under Arendalsuka møttes NHO-sjef Kristin Skogen Lund, kommunalminister Jan Tore Sanner, Zero-leder Marius Holm og politikere til debatt om storbyer og klima.

– Barcelona har bare 1/10 av Atlantas transportutslipp med samme befolkning. Det er fordi de har bygget tett. Byområdene må prioriteres i neste nasjonale transportplan. Den må forplikte til å bygge tett ved kollektive knutepunkt, sier Skogen Lund.

Nå handler det om å få det gjort

– De borgerlige partiene er enige om at de store byene kan overta ansvaret for kollektivtransporten, sier Sanner.

Om lag en tredjedel av våre klimautslipp er knyttet til transportsektoren. Kompakte byer med riktig infrastruktur kan gi store utslippsgevinster. Areal og infrastruktur må ses i sammenheng, samtidig som det i større grad tas i bruk ulike løsninger av lavutslippsteknologi. 

– Regjeringens politikk for storbyene er god, nå handler det om å få det gjort, sier Skogen Lund.

NHO-sjef Kristin Skogen Lund og kommunalminister Jan Tore Sanner møttes før debatt om storbyer og klima under Arendalsuka. 

Kristin Skogen Lund og Jan Tore Sanner

Trenger et kollektivløft

Vi blir mange flere her i landet, og den største delen av befolkningsveksten kommer rundt de største byregionene.

– Det gjør det rasjonelt, lønnsomt og nødvendig å satse på kollektivtrafikken. Økt kapasitet i kollektivtrafikken, er en viktig nøkkel både for å løse klimautfordringene og unngå kork, kø og kaos i byområdene, sier administrerende direktør i NHO, Kristin Skogen Lund. 

Så langt har utslippene innen transportområdet vært økende. Dette til tross for at CO2-utslippene fra nye biler er redusert med 40 prosent siden 2006.

– Hvis folk bruker like mye bil i 2040 som i dag, vil det bety om lag en halv million flere bilreiser hver dag bare i Oslo og Akershus, fortsetter Skogen Lund.

Et bærekraftig samfunn krever at kollektivtransporten – sammen med sykkel og gange – tar fremtidig vekst i personreiser i byområdene.

Se video om grønne og effektive storbyregioner.

– Bygg tettere og smartere

De neste årene vil vi ha behov for mange hundre tusen nye boliger for å møte befolkningsveksten. Da er det ikke likegyldig hvordan vi bygger.

–  Om vi bygger boliger og næringseiendom i nærheten av kollektivknutepunkt eller omvendt, så kan det begrense klimagassutslipp fra transport betraktelig ved at det blir enklere å ta buss, bane eller trikk enn å ta bilen til jobb.

Skogen Lund trekker frem Bjørvika i hovedstaden som et godt eksempel.

– Den sentrale lokaliseringen av arbeidsplasser gjør at utslipp av klimagasser knyttet til jobbreiser halveres sammenliknet med om arbeidsplassene hadde vært spredt utover i hele Oslo.

Hun mener derfor staten må stille krav til kommunenes arealpolitikk når det bevilges penger til kollektiv infrastruktur.

Se video der Kristin Skogen Lund, adm. dir. i NHO, forteller mer om hva som bør gjøres for å redusere klimautslipp.

Les også: Hva kan Norge gjøre for klimaet?

Les også og se video: En av verdens mest miljøvennlige produsenter av silisium

Les også og se video: Norsk næringsliv tar ansvar

Les også: Norske energiressurser i det grønne kappløpet - NHOs politikkdokument om energi, klima og næringsutvikling