Tror ikke på økt straff i miljølovgivning

NHO ser ingen grunn til å øke strafferammene i forurensningsloven, produktkontrolloven og naturmangfoldloven, slik Miljødirektoratet foreslår.

Struktur/tekstur bilder. Natur, miljø, omgivelser, overflater, bakgrunn

Illustrasjonsfoto: Unsplash

Publisert 22.03.18

Næringsjus, Energi og klima

Direktoratet ønsker også muligheten til å kunne ilegge overtredelsesgebyr, og begrunner det med at det vil ha preventive virkninger.

I dag er den alminnelige strafferammen i forurensningsloven bøter eller fengsel inntil tre måneder. Miljødirektoratet foreslår å heve dette til ett års fengsel, «i tråd med rettsutviklingen». Ved skjerpede omstendigheter foreslås straffen økt fra to til tre år.

I produktkontrolloven foreslås strafferammen økt til tre år, mens den skal øke fra tre til fem år i naturmangfoldsloven.

NHO mener det ikke er dokumentert behov for å øke strafferammene:

- Det er ikke gitt en særskilt begrunnelse for at en skjerpelse av strafferammene i forurensningsloven og produktkontrolloven vil ha noen preventiv effekt ved siden av innføringen av overtredelsesgebyr, heter det i NHOs høringsuttalelse.

Når det gjelder overtredelsesgebyr mener NHO at en innføring bør begrenses til overtredelser som det er enkelt å konstatere brudd på, og der behovet for overtredelsesgebyr er stort.

Kontakt oss

Andreas Pihlstrøm

Advokat

Næringsjus

andreas.pihlstrom@nho.no
Mobil
92818332