- Vi må ha både faglig tyngde og dristighet

Universitetsrektor Mari Sundli Tveit ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) tilbyr studier skreddersydd for det grønne skiftet.

NHO ÅK 2017

NMBU-rektor Mari Sundli Tveit ønsker tettere integrering av utdanning, forskning og innovasjon. (Foto: Martin Slottemo Lyngstad)

Publisert 05.01.17

Energi og klima

- Vi har fagene vi skal leve av, men vi vil også at studentene skal tenke stort. Vi vil ruste dem for deres bidrag i det grønne skiftet, sa Sundli Tveit på NHOs årskonferanse.

Hun understreket at det er viktig med faglig tyngde. Men like viktig er evnen til å koble kompetanse på tvers av fagmiljøer, evnen til å være dristig, evnen til å se muligheter – og gripe dem.

- Det er det som skal gi oss bærekraftig vekst og velstand.

NMBU investerer nå stort – 7 milliarder kroner – for å få muskler og posisjon i den grønne omstillingen. Universiteter kombinerer en rekke relevante fag, som miljø, biovitenskap, veterinærkompetanse, teknologi, arealplanlegging og økonomi.

- Løsningene kommer innenfor dette – og mellom disse.

Sundli Tveit viser til at Norge har ressursene, på land, men ikke minst i havet. Vi har uante muligheter for nye varer og tjenester i sirkulærøkonomien.

- Dette er en gjennomgripende omstilling – på alle områder av samfunnet. Da må vi både ha rett kunnskap, men også rett «mindset».

Rektoren understreker også at utdanning, forskning og innovasjon må integreres mye tettere enn i dag. Ikke minst derfor etableres Campus Ås innovasjonssenter.