SPØRREUNDERSØKELSE

Nordmenn er klimaoptimister

Folk flest tror Norge har et godt utgangspunkt for å kutte klimautslipp betydelig. De ser også at norske bedrifter har en sentral rolle i å løse dette.

Folkemengde

Folk flest tror næringslivet er løsningen. (Foto: iStockPhoto)

Publisert 05.01.17

Energi og klima

Dette viser en spørreundersøkelse som NHO har fått utført i befolkningen av Norstat. De er bedt om å ta stilling til noen påstander knyttet til det grønne skiftet og bedriftenes rolle. De er også spurt hva de selv vil gjøre for å bidra til grønn omstilling.

- Veldig forenklet kan vi si at et flertall mener vi har et godt utgangspunkt, og næringslivet er løsningen, men det skal ikke betales gjennom skatter og avgifter, sier avdelingsdirektør i NHO, Per Øyvind Langeland.

Hovedfunn i undersøkelsen:

  • Kun 13 prosent er uenig i at vi har et godt utgangspunkt for å kutte våre klimautslipp betydelig (bare 8 prosent av kvinnene). 
  • Hele 6 av 10 nordmenn mener (helt/delvis) at norske bedrifter vil ha en sentral rolle i å redusere klimautslippene. 
  • Motvilje (nesten halvparten – 46 % svært lite/lite villig) mot å betale mer i skatter og avgifter for å redusere klimagassutslipp. Mer tilslutning til å redusere eget forbruk (61 %).
  • Bare 27 % (svært/ganske stor grad) tror omstillingen vil skape flere arbeidsplasser.

- Nettopp dette siste er et viktig poeng på NHOs årskonferanse 5. januar. Vi skal vise at det er mulig å redusere klimautslipp, samtidig som vi skaper verdier og arbeidsplasser. Vi vil løfte frem konkrete bedrifter, naturressurser, teknologi og mennesker som løser utfordringer knyttet til befolkningsvekst og klimautslipp, sier Langeland.

- Vi lykkes kun med en bærekraftig utvikling når vi ser klimagassreduksjoner, næringsutvikling, verdiskaping og nye lønnsomme arbeidsplasser i sammenheng. For å lykkes må vi gjøre mange ting samtidig – både stort og smått.

- Men det må legges til rette for at næringslivet blir motoren i det grønne skiftet. Vi i NHO hellig overbevist om at det er næringslivet som må utvikle de løsningene som fører til reduserte klimagassutslipp. At folk flest deler denne oppfatningen, setter vi selvfølgelig pris på, sier Langeland.

I undersøkelsen er tusen personer over 15 år spurt.