Borregaard er vinneren av Næringslivets klimapris 2016

Borregaards unike kompetanse sikret bedriften årets pris.

#205

Næringslivets klimapris går i år til Borregaard i Østfold. (Foto: Zero)

Publisert 23.11.16

Østfold, Energi og klima

Prisen, som deles ut av ZERO, NTNU og NHO, ble overrakt på Zerokonferansen onsdag kveld.

- Borregaard er glad for den anerkjennelse som gis gjennom denne prisen. Bærekraft og klimaperspektivet er integrert i selskapets mål, forretningsmodell og er en viktig føring for våre forsknings- og utviklingsaktiviteter. Vi kan også dokumentere at våre biobaserte produkter ikke bare har gode kvalitetsmessige egenskaper, men også har et langt bedre klimaregnskap enn oljebaserte alternativer, sier Per Sørlie, administrerende direktør i Borregaard

En spydspiss for bioøkonomien

- Det er en glede å dele ut prisen til en hjørnesteinsbedrift som gjennom 125 år har foredlet norsk skog til verdifulle produkter. Borregaard er en spydspiss for bioøkonomien, og viser at verdiskapingspotensialet er stort på veien mot lavutslippssamfunnet, sa jurymedlem og NHOs administrerende direktør, Kristin Skogen Lund da hun delte ut prisen.

Årets jury besto foruten Kristin Skogen Lund, av Ingvald Strømmen, dekan ved Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi ved NTNU og Marius Holm, leder i ZERO.

- Borregaards evne til å utvikle ny teknologi og kommersialisere innovasjoner som gir kostnadseffektive og konkurransedyktige løsninger, er basis for både bioøkonomien og fremtidig verdiskaping og for mindre klimaspor for Norge og verden. Alle gode krefter må forenes for å løfte frem flere "Borregaarder", sier NHO-sjefen.

God forretningsidé

- Borregaard går foran i det grønne skiftet med utvikling av fornybare råstoff og biomasse. Klimagassutslippene fra fossil plast og materialer er betydelige globalt, og må erstattes av fornybare løsninger. Borregaard viser at slagordet "alt som er laget av olje kan lages av tre" er en meget god forretningside for det grønne skiftet og for Norge, sier leder i ZERO Marius Holm.

- Det grønne skiftet kan kun realiseres gjennom langsiktig forskning og innovasjon, og det får en til gjennom samarbeid mellom næringsliv og universiteter, høgskoler  og andre forskningsinstitusjoner. NTNU har hatt gleden av samarbeid med dagens vinner gjennom mange år, og vi ser dette som en viktig bidrag til å realisere vår visjon om "Kunnskap for en bedre verden", sier viserektor Jørn Wroldsen, NTNU.

Juryens begrunnelse

I sin begrunnelse legger juryen vekt på at Borregaard er en norsk bedrift med aktivitet over hele verden, og at bedriften har et av verdens mest avanserte bioraffineri. Deres hovedmål er å levere bærekraftige løsninger basert på fornybare råvarer. Juryen viser til at Borregaard med sine unike kompetanse driver det grønne skiftet videre, og bedriften flere ganger har utvidet mulighetsrommet for hvor fossilt råstoff kan erstattes.

Scatec Solar og Ampere er tidligere vinnere

Næringslivets klimapris ble i år delt ut for tredje gang. I 2014 vant elfergen Ampere som nå går i ordinær rutetrafikk. I 2015 vant Scatec Solar som bygger solkraft over hele verden, og slik bidrar til permanente utslippsreduksjoner.

Formålet med prisen er å sette søkelys på at det er næringslivet som er nøkkelen til det grønne skiftet. Skal Norge lykkes i det grønne skiftet, må vi få en grønn og lønnsom kobling mellom klimapolitikk og næringsliv. Til årets pris mottok juryen nominasjoner fra en lang rekke bransjer. 

 For pressehenvendelser tlf: 480 22 800