Varsler bedre tider for norsk olje og gass

Fallet i investeringene på norsk sokkel nærmer seg bunnen og ventes å øke igjen etter 2018, ifølge årets konjunkturrapport fra Norsk olje og gass.

Oljeplattform i Nordsjøen

Edvard Grieg, Nordsjøen. (Foto: Øyvind Knoph Askeland, Norsk olje og gass)

Publisert 12.12.16

Økonomisk politikk og analyse, Energi og klima

2016 har vært et krevende år for petroleumsnæringen. Næringens arbeid med å redusere kostnadsnivået har vært nødvendig for å være konkurransedyktig fremover.  

Konjunkturrapporten viser at arbeidet med å redusere kostnadene virker. Den pågående omstillingen og effektiviseringen gjør næringen langt bedre rustet til å møte fremtiden og tåle en oljepris på dagens nivå.

Norsk olje og gass' konjunkturrapport 2016

- Det store arbeidet for å redusere kostnader som er gjort i selskapene de siste årene, fører til at behovet for investeringer for å utløse nye prosjekt nå er lavere. Det fører i seg selv til et lavere investeringsnivå fremover. Likevel viser våre analyser at investeringsnivået vil flate ut i 2018, og at vi går mot lysere tider. Det nivået vi venter framover vil ligge historisk høyt, noe som illustreres ved at det antas å ligge klart over investeringene i oljevirksomheten i 2010. Dette nivået er fire-fem ganger så høyt som det årlige investeringsnivået i alt annet norsk næringsliv tilsammen, sier Karl Eirik Schjøtt-Pedersen, administrerende direktør i Norsk olje og gass.

Oljeprisbunnen passert

- Bunnen i oljeprisen ser ut til å være passert. I løpet av 2017 kan en igjen finne balanse mellom tilbud og etterspørsel i markedet, sier Bjørn Harald Martinsen, fagsjef økonomi i Norsk olje og gass. 

Etter at rapporten ble ferdigstilt har oljeproduserende land blitt enige om produksjonskutt. Som en konsekvens har vi sett en viss økning i oljeprisen. Konjunkturrapporten viser hvordan investeringsutviklingen kan bli de neste årene både med en moderat og med en mer optimistisk oljepris. 

Les mer hos Norsk olje og gass