Vil kjøre med norsk skog på tanken

Biodiesel fra trær kan redusere utslippene av CO2 enormt. Transportnæringen vil gjerne bruke drivstoffet, men produksjonen settes ikke i gang før staten dropper veibruksavgiften.

SE VIDEO: Tømmerstokker kan bli til biodiesel på Tofte.

Publisert 08.08.14

Energi og klima

På den nedlagte cellulosefabrikken på Tofte kommer det ikke lenger røyk ut av de store pipene, men i dag står en diger tømmerbil midt på plassen. Stokkene er sirlig stablet og godt festet,  og på toppen står en høy mann i dress og smiler. Foran bilen står to andre menn, også de smiler bredt.

Staten må fjerne veibruksavgiften på biodiesel.

– Gå litt mer til venstre. Der ja, veldig bra, sier fotografen fra VG mens han knipser løs.

De tre mennene er på Tofte for å snakke om deres felles visjon: De vil at det skal produseres biodiesel av trær.

– Vi ønsker å konvertere all tungtransporten som vi representerer i Norge til miljøvennlig drivstoff, sier Erling Sæther, direktør for næringspolitikk i NHO logistikk og transport.

En ny industri

Statkraft og svenske Södra har inngått en intensjonsavtale om å danne et selskap med mål om å etablere fremtidig produksjon av biodrivstoff basert på skogsråvare.

– Skal man se litt stort på det så bygger vi opp en ny industri. Det er ingen som har fått til dette på kommersiell basis i verden ennå, og vi kan potensielt bli verdensledende, sier Rune Gjessing, Prosjektdirektør i Statkraft.

 

Tungtransporten drikker i dag en milliard liter diesel hvert år, som tilsvarer et klimautslipp på tre millioner tonn CO2. Biodiesel fra trevirke kan imidlertid gi en utslippsreduksjon på 95 prosent sammenlignet med fossilt drivstoff, ifølge den internasjonale bærekraftforskriften.

Må fjerne avgift

Skal produksjonen på Tofte bli en realitet, krever det imidlertid sitt fra staten.

– Staten må fra statsbudsjettet 2015 ta bort veibruksavgiften på biodiesel som nå er 1,92 kr pluss moms, sier Sæther.

Frem til 2010 var biodrivstoff avgiftsfritt, men den forrige regjeringen valgte å legge på en avgift som ødela det norske markedet for biodrivstoff.

– Når du legger en avgift på biodiesel så blir den dyrere enn vanlig diesel. Konkurransen i transportnæringen er så stort at det er ingen som har råd til å kjøpe dyrere drivstoff enn det de trenger å gjøre, forklarer Sæther. 

Målet er et lavutslippssamfunn.

Positive ringvirkninger

Mannen på toppen av tømmerstokkene klatrer forsiktig ned igjen. Det er Erik Lahnstein, administrerende direktør i Norges Skogeierforbund. Han gestikulerer ivrig når han snakker om mulighetene et slikt anlegg vil gi for industrien og miljøet.

– Med den kunnskapen vi har i dag så er det ikke mulig å fjerne klimagassutslippene fra luftfarten og tungtransporten hvis vi ikke bruker biodrivstoff. Nå kan vi gjøre dette med norske miljøvennlige skogsråvarer.

I tillegg til å produsere biodiesel vil et anlegg på Tofte gi mange positive ringvirkninger.

– Vi får nye arbeidsplasser både i skogbruket og i industrien. I stedet for at våre lastebiler kjører tømret ut av landet til Sverige, vil vi ha sysselsettingen tilbake til Norge, sier Sæther.

Han er klar på at noe må gjøres.

– Før eller senere så må vi ta dette løftet og komme oss over i et lavutslippssamfunn. Målet er ikke å øke lønnsomhet for oss, men å bidra til et lavutslippssamfunn, understreker Sæther.