Forenkling

Det er nødvendig å regulere næringsvirksomhet. Påbud og forbud griper inn i bedriftenes handlefrihet, de påfører kostnader og reduserer muligheten til omsetning. Reguleringene har altså direkte betydning for verdiskapingen i samfunnet. Derfor må det være høy terskel for nye reguleringer – nytten ved dem må klart overstige kostnadene. Myndighetene må sørge for at også eksisterende reguleringer blir enklere.

NHO vil at Regjeringen og Stortinget må  forenkle for bedriftene med 15 milliarder kroner før stortingsvalget 2017

Nyheter

 • Altinn.no i ny drakt

  Altinn.no har lansert nye, oversiktlige nettsider. Sidene er enklere å bruke.

  14. november 2017
 • Forenkling for 15 milliarder

  Målet om å spare bedriftene for 15 milliarder kroner på lovpålagt kontorarbeid de siste seks årene er nådd, ifølge beregningene fra næringsminister Monica Mæland (H).

  21. juni 2017
 • Snakk med Siv, Monica

  Timelister, regnskapsmateriale, bokføring og kassaapparater. Det er mer igjen å forenkle, skriver Ingebjørg Harto, næringspolitisk direktør i NHO.

  10. november 2016

Publikasjoner

 • Vi er næringslivet

  Mindre bedrifter skaper viktige verdier for samfunnet. For å kunne gjøre det, trenger de en politikk som styrker deres konkurransekraft.

  24. juni 2013

Kontakt

Halvor E. Sigurdsen

Fagleder næringsjus

Næringsjus

hes@nho.no
Telefon
23088316