Forenkling

Det er nødvendig å regulere næringsvirksomhet. Påbud og forbud griper inn i bedriftenes handlefrihet, de påfører kostnader og reduserer muligheten til omsetning. Reguleringene har altså direkte betydning for verdiskapingen i samfunnet. Derfor må det være høy terskel for nye reguleringer – nytten ved dem må klart overstige kostnadene. Myndighetene må sørge for at også eksisterende reguleringer blir enklere.

NHO vil at Regjeringen og Stortinget må  forenkle for bedriftene med 15 milliarder kroner før stortingsvalget 2017

Nyheter

 • Høyere terskel for revisjon

  Nå må aksjeselskaper ha revisor hvis driftsinntektene er høyere enn 6 millioner kroner eller hvis balansesum/aksjekapital er høyere enn 23 millioner kroner.

  18. januar 2018
 • Altinn.no i ny drakt

  Altinn.no har lansert nye, oversiktlige nettsider. Sidene er enklere å bruke.

  14. november 2017
 • Morna, årsberetning!

  De fleste av Norges 300 000 aksjeselskaper har laget årsberetning for siste gang. Det har et nesten enstemmig Storting vedtatt.

  12. desember 2017

Publikasjoner

 • Vi er næringslivet

  Mindre bedrifter skaper viktige verdier for samfunnet. For å kunne gjøre det, trenger de en politikk som styrker deres konkurransekraft.

  24. juni 2013

Kontakt

Halvor E. Sigurdsen

Fagleder næringsjus

Næringsjus

hes@nho.no
Mobil
93063694