Forenkling

Det er nødvendig å regulere næringsvirksomhet. Påbud og forbud griper inn i bedriftenes handlefrihet, de påfører kostnader og reduserer muligheten til omsetning. Reguleringene har altså direkte betydning for verdiskapingen i samfunnet. Derfor må det være høy terskel for nye reguleringer – nytten ved dem må klart overstige kostnadene. Myndighetene må sørge for at også eksisterende reguleringer blir enklere.

NHO vil at Regjeringen og Stortinget må  forenkle for bedriftene med 15 milliarder kroner før stortingsvalget 2017

Nyheter

 • Snakk med Siv, Monica

  Timelister, regnskapsmateriale, bokføring og kassaapparater. Det er mer igjen å forenkle, skriver Ingebjørg Harto, næringspolitisk direktør i NHO.

  10. november 2016
 • Regelrådet: Bedre regler er målet

  - Regelrådets første vurderinger viser at rådet trengs og er viktig for næringsrettet forenkling, sier NHO-direktør Ingebjørg Harto.

  13. september 2016
 • Årsberetningen kan forsvinne

  Kravet til årsberetning forslås fjernet for «små» foretak – som i praksis er de aller fleste. NHO har vært pådriver for dette.

  27. juni 2016

Publikasjoner

 • Vi er næringslivet

  Mindre bedrifter skaper viktige verdier for samfunnet. For å kunne gjøre det, trenger de en politikk som styrker deres konkurransekraft.

  24. juni 2013

Kontakt

Halvor E. Sigurdsen

Fagleder næringsjus

Næringsjus

hes@nho.no
Telefon
23088316