ALTINN

A-ordningen

Den nye "a-ordningen" fører til at alle arbeidsgivere skal rapportere elektronisk til det offentlige om lønns-/ansettelsesforhold for alle sine ansatte hver måned.

Publisert 06.11.13

Forenkling

Ordningen trer i kraft først 1. januar 2015, men dette er en stor endring, så det kan være greit å kjenne ordningen allerede nå. Det finnes derfor en informasjonsside hos Altinn.

Vi formidler gjerne våre medlemmers synspunkter på ordningen – det er bare å ta kontakt.

Kontakt oss

Halvor E. Sigurdsen

Advokat

Halvor.Sigurdsen@NHO.no
Telefon
23088316