debatt@dn.no

Ikke så enkelt

I DN 10. oktober synes professor Karen Helene Ulltveit-Moe lite om den nye regjeringens ambisjoner om å forenkle for næringslivet. Hun viser til Verdensbankens oversikt, der Norge er på sjetteplass blant 183 land. Norske bedrifter har det allerede "uendelig mye bedre enn i nesten alle andre land", og forenkling vil ikke gi særlig effekt, mener hun.

Publisert 18.10.13

Forenkling

Ulltveit-Moe overrasker: I fjor gikk det det nedover med Norge i seks av de ti kategoriene Verdensbanken måler i. Vi falt til 43. plass i kategorien "oppstart av bedrift"i oversikten deres. I World Economic Forums undersøkelse er vi nummer 68 av 148 land når det gjelder rapportering og byråkrati. I NHOs spørreundersøkelser setter våre medlemmer alltid skjemaveldet høyt opp på listen over viktige saker.   Forenkling er også viktig fordi det norske kostnadsnivået ligger så skyhøyt i forhold til andre land.  Derfor må vi stille særlig krav til produktivitet og lave administrative byrder her i landet.

Norske kartlegginger antyder at bedriftenes lovpålagte kontorarbeid utgjør mer enn 2,5 prosent av BNP. Lignende tall finner vi i andre land. Danske beregninger indikerer at administrative lettelser har direkte betydning for verdiskapingen i et land. EU og samtlige medlemsland satte seg for flere år siden konkrete tall- og tidfestede mål for å redusere kontorarbeidet. Den rødgrønne regjeringen gjorde det samme i 2011. OECD mener det er sentralt å konkretisere for å få resultater på et vanskelig politikkområde.

Med næringsminister Trond Giske i spissen har den rødgrønne regjeringen vist at forenkling gir resultater. For eksempel er det blitt enklere og billigere å starte og drive aksjeselskaper. Den nye regjeringen sikter høyt, og bedriftene ser frem til enklere regler om bokføring og regnskap, enda mer bruk av digitale løsninger og et regelråd som skal bremse regelflommen. Bedriftene, som selv sitter med kontorarbeidet, ønsker seg forenkling, uavhengig av om professor Ulltveit-Moe synes de har det godt nok.

Av Halvor E. Sigurdsen, advokat i NHO

Kontakt oss

Halvor E. Sigurdsen

Fagleder næringsjus

Næringsjus

hes@nho.no
Telefon
23088316