Kan uthule forenklingstiltak

Oppbevaringsplikten for regnskapsmateriale skal kuttes fra ti til fem år. Nå mener NHO-direktør Petter Haas Brubakk at overgangsregler kan uthule store deler av lovendringen.

Petter Haas Brubakk, direktør for næringspolitikk i NHO.

Publisert 28.01.14

Forenkling

 

Stortinget vedtok før jul enstemmig å endre bokføringsloven slik at oppbevaringstiden for en del regnskapsmateriale ble halvert fra ti til fem år. I dag fastsatte Finansdepartementet forskriften om overgangsregler.

Næringspolitisk direktør i NHO, Petter Haas Brubakk, frykter forskriften vil utsette og uthule store deler av lovendringen:

- Så vidt vi oppfatter overgangsregelen vil det tidligst 31. juli i år kunne bli snakk om at bedriftene skal kunne kassere et eneste dokument. Loven burde istedenfor trådt i kraft straks. Og etter 31. juli vil bedriftene fortsatt måtte oppbevare store mengder dokumenter, fordi departementet har fastsatt at de gamle reglene fortsatt skal gjelde for noen typer av dokumenter. NHO stiller spørsmål ved om denne forskriften er innenfor hjemmelen Stortinget har gitt, sier Brubakk.

- NHO har gjennom mange år arbeidet hardt for redusert oppbevaringsplikt. Nå presenterer Finansdepartementet overgangsregler som uthuler virkningen, samme dag som næringsministeren varsler massive kutt i bedriftenes rapporteringsbyrder. Det er rett og slett vanskelig å forstå, sier Brubakk.

NHO vil følge opp saken overfor Regjeringen.