A-ORDNINGEN

Ny rapportering om ansatte

Nå bør du som arbeidsgiver forberede deg på den nye a-ordningen – innrapporteringen om ansatte og deres inntekt til Skatteetaten, NAV og SSB. Den kommer 1. januar 2015.

Publisert 01.10.14

Forenkling

Jobber du med noe av dette:

  • Lønns- og trekkoppgave
  • Terminoppgave for arbeidsgiveravgift og forskuddstrekk
  • Årsoppgave for arbeidsgiveravgift / følgeskriv til lønns- og trekkoppgave
  • Melding til Aa-registeret (arbeidstakerregisteret)
  • Oppgave til lønnsstatistikk

I så fall bør du forberede deg på den nye a-ordningen allerede nå. Kort sagt skal arbeidsgivere sende opplysninger om ansatte/inntektsforhold i én felles melding hver måned fra 1. januar 2015 – med første innlevering senest 5. februar. Dette vil gjøre at man må legge om interne rutiner, og mange må nok rydde opp i en del formaliteter.

Leverandører av lønns- og personalsystemer er i full gang med å tilpasse systemene. Vil du vite mer om hvordan du må forholde deg, anbefaler vi at du sjekker med din leverandør. Mange av dem har allerede lagt ut informasjon på hjemmesider og i nyhetsbrev.

Mer informasjon

Det finnes også en egen informasjonsside på www.Altinn.no/A-ordningen. Finner du ikke svar der eller hos din leverandør av lønns- og personalsystem, kan du forsøke a-ordningen@skatteetaten.no.

For mindre arbeidsgivere (færre enn ti ansatte) uten lønns- og personalsystemer er det mulig å rapportere opplysningene egenhendig direkte i Altinn.

Det er ventet at mange arbeidsgivere må bruke ressurser på å tilpasse seg den nye ordningen. På sikt er det imidlertid forventet besparelser i hundremillionersklassen for arbeidsgiverne. Det blir altså verre før det blir bedre!

Mottakere av opplysningene er Skatteetaten, NAV og Statistisk sentralbyrå. Meningen er at de skal løse sine oppgaver mer effektivt enn i dag. Det skal føre til at bedriftene får færre oppfølgingsspørsmål og bruke mindre tid på for eksempel ytelser fra NAV.

Kontakt oss

Halvor E. Sigurdsen

Fagleder næringsjus

Næringsjus

hes@nho.no
Mobil
93063694