Nyhetsarkiv

 1. Høyere terskel for revisjon

  18. januar 2018 | Forenkling, Næringsjus

  Nå må aksjeselskaper ha revisor hvis driftsinntektene er høyere enn 6 millioner kroner eller hvis balansesum/aksjekapital er høyere enn 23 millioner kroner.

 2. NHO kritisk til forslag om kredittregler

  18. desember 2017 | Forenkling

  NHO mener at lovregler om kredittytelser ikke bør gjelde mellom næringsdrivende, sier fagleder næringsjus Halvor E. Sigurdsen.

 3. Morna, årsberetning!

  12. desember 2017 | Forenkling, Forretningsdrift og jus, Næringsjus

  De fleste av Norges 300 000 aksjeselskaper har laget årsberetning for siste gang. Det har et nesten enstemmig Storting vedtatt.

 4. Altinn.no i ny drakt

  14. november 2017 | Forenkling

  Altinn.no har lansert nye, oversiktlige nettsider. Sidene er enklere å bruke.

 5. Fjerning av maskinskatten er en stor forenkling

  26. oktober 2017 | Forenkling, Skatter og avgifter, Statsbudsjettet

  NHO støtter forslaget om å fjerne kategorien verk og bruk i eiendomsskatten, den såkalte maskinskatten. Forenklingen kommer både kommuner og bedrifter til gode.

 6. Regjeringen må ha et mål for forenkling

  19. september 2017 | Forenkling

  - Regjeringen må sette et klart mål for forenkling for bedriftene, sa NHO-sjef Kristin Skogen Lund da hun åpnet Forenklingskonferansen.

 7. Forenkling for 15 milliarder

  21. juni 2017 | Forenkling

  Målet om å spare bedriftene for 15 milliarder kroner på lovpålagt kontorarbeid de siste seks årene er nådd, ifølge beregningene fra næringsminister Monica Mæland (H).

 8. Snakk med Siv, Monica

  10. november 2016 | Forenkling

  Timelister, regnskapsmateriale, bokføring og kassaapparater. Det er mer igjen å forenkle, skriver Ingebjørg Harto, næringspolitisk direktør i NHO.

 9. Regelrådet: Bedre regler er målet

  13. september 2016 | Forenkling, Næringsjus

  - Regelrådets første vurderinger viser at rådet trengs og er viktig for næringsrettet forenkling, sier NHO-direktør Ingebjørg Harto.

 10. Årsberetningen kan forsvinne

  27. juni 2016 | Forenkling, Næringsjus

  Kravet til årsberetning forslås fjernet for «små» foretak – som i praksis er de aller fleste. NHO har vært pådriver for dette.

 11. Vil ha enklere aksjeregler

  24. juni 2016 | Forenkling, Næringsjus, SMB

  Advokat Olav Fr. Perland i Wiersholm mener det kan være grunn til å oppheve særregelen i aksjeloven om avtaler mellom selskap og aksjonær.

 1. 1
 2. 2
 3. 3
>