Bedrifter påvirkes av regler

Publisert 23.09.13

Forenkling

Når man skal gi lover og regler for bedriftene, må man vite hvilke effekter lovene og reglene vi ha for, både positive og negative. Vår erfaring er at myndighetene i mange tilfeller ikke undersøker disse effektene grundig nok. Da blir reglene mindre treffsikre, og de kan gi negative effekter som ingen er tjent med. Regjeringens utredningsinstruks må derfor skjerpes for å gjøre det helt klart for myndighetene hvordan de må forberede nye lover og regler.