En uttrykt politikk for forenkling

Publisert 23.09.13

Forenkling

Forenkling for bedriftene har vært et tema i næringspolitikken i tiår. Lover og regler har så stor betydning for verdiskapingen i bedriftene at myndighetene må være svært bevisste når de bestemmer seg for å gi lover og regler. Det er nødvendig med en egen politikk som klart uttrykker hvordan man forbereder, evaluerer og forenkler regler. Erfaringene internasjonalt er at det nesten ikke er mulig å oppnå reduserte kostnader for bedriftene hvis man ikke setter konkrete tall- og tidfestede mål for hva man vil oppnå.