Stortinget må involveres

Publisert 23.09.13

Forenkling

Selv om det er regjeringen som forbereder og foreslår de fleste lovene, er det Stortinget som skal vedta dem. Skal Stortinget kunne vurdere og fremme en helhetlig politikk for forenkling, må regjeringen derfor jevnlig gi Stortinget informasjon om mål, ambisjoner, planer og resultater i arbeide med forenkling.