Vi trenger et regelråd

Publisert 23.09.13

Forenkling

Når myndigheter skal forberede lover og regler, skal de følge regjeringens egen instruks og utredning og forarbeid. I mange tilfeller ser vi at særlig konsekvensene for bedriftene ikke er godt utredet. Det må derfor etableres et eget uavhengig regelråd, slik det er gjort i blant annet Sverige, Storbritannia og Tyskland. Regelrådet undersøker om hver enkelt lov eller regel er godt nok forberedt av myndighetene.