Enklere fusjoner

- Enklere fusjoner, takk! Budskapet var klart da statssekretær Jørgen Næsje (Frp) fikk overlevert en utredning fra Deloitte om fisjoner og fusjoner fra NHO-direktør Petter Haas Brubakk.

Petter H. Brubakk, næringspolitisk direktør i NHO (t.h.), overrekker rapporten til Jørgen Næsje, statssekretær i Finansdepartementet.

Publisert 25.03.14

Forenkling

Alle som har vært med på fusjoner og fisjoner kjenner de kompliserte og detaljerte reglene som gjelder. Og hvert år er det tusenvis av slike transaksjoner som blir gjennomført som ledd i omorganiseringer i bedriftene.

Dagens regelverk har viktige forbedrings-punkter.

- NHO ønsker at Finansdepartementet skal vurdere flere tiltak Deloitte har utredet for oss. Forhåpentlig fører det til enklere og bedre regler, slik at fusjoner og fisjoner blir billigere å gjennomføre, sier direktør for næringspolitikk i NHO, Petter Haas Brubakk.

Trenger bedre tilpasning av regler
Et av hovedproblemene i dag er at regler om skatt, merverdiavgift, regnskap og saksbehandling ikke er godt nok tilpasset hverandre. Det øker risikoen for å gjøre feil i prosessen.

- Dagens regelverk har viktige forbedringspunkter. Blant annet mener vi mener at fusjoner og fisjoner ikke burde utløse merverdiavgift, og i utredningen viser vi hvordan man kan etablere såkalt kontinuitet på avgiftsområdet, sier advokat Elin Sætre Løfsgaard i Deloitte, som har arbeidet med utredningen.

Kontakt oss

Halvor E. Sigurdsen

Teamleder

Næringsjus

hes@nho.no
Telefon
23088316
Maj Hines

Advokat

Samfunnsøkonomi

maj.hines@nho.no
Telefon
23088158