Enklere innkjøp for mindre bedrifter

- Vi har hørt historier om at man må levere 20 ringpermer for å få anbud på kontormøbler, sier næringsminister Monica Mæland. I et brev til 1.600 offentlige innkjøpere over hele landet foreslår statsråden forenklinger. – Vi synes det er bra at hun tar dette initiativet, sier næringspolitisk direktør i NHO Petter Brubakk, til Finansavisen.

Publisert 14.04.14

Forenkling

 -  Vi i NHO mener regelverket er komplisert, og det er viktig å få frem det handlingsrommet som er tilstede. Det er for mange kontrakter som plasserer for mye av risikoen på leverandørene, og vi mener små bedrifter i for stor grad holdes utenfor.

- Hjelper et brev?
- Et brev gjør ikke alt, men initiativet er viktig, sier Brubakk.

Næringsministeren kommer med en rekke forslag til hvordan innkjøperne kan bli enklere.  Mæland råder oppdragsgiverne til å dele større kontrakter opp i flere deler, slik at flere mindre bedrifter kan delta. Før jul nedsatte hun et forenklingsutvalg som skal levere en rapport i begynnelsen av juli.

Kontakt oss

Øyvind Lind-Fossen

Informasjonssjef

Kommunikasjon (Desken, Event og internkommunikasjon)

Oyvind.lind.fossen@nho.no
Telefon
23088222