Flere forenklinger i aksjeloven

Regjeringen foreslår at morselskaper i små konserner kan slippe å ha revisor.

#205

- Dette er en etterlengtet forenkling, sier NHO-direktør Svein Oppegaard.

Publisert 21.04.17

Forenkling

- Dette er en etterlengtet ordning for mindre virksomheter. Morselskaper har ofte ikke noen annen virksomhet enn å eie datterselskaper, og da er det en unødvendig kostnad å revidere regnskapene, sier NHO-direktør Svein Oppegaard.

– Å ta vekk unntaket for morselskaper betyr at 27 000 selskaper vil få mulighet til å velge bort revisjon, og dette vil spare næringslivet for store summer, sier næringsminister Monica Mæland (H) i en pressemelding.

Lovforslaget går også ut på økt grad av digitalisering. Aksjeselskapene skal for eksempel kunne sende innkallinger og andre dokumenter til aksjeeierne elektronisk. For allmennaksjeselskapene, herunder de børsnoterte selskapene, er det ikke foreslått noen slik endring ennå. Det skal bli mulig med elektroniske styreprotokoller, også signering av dem.

- Regjeringen skal ha ros for å følge opp deler av utredningen fra aksjelovutvalget i 2016. Men arbeidet kan ikke stoppe med dette. Vi er derfor fornøyd med at departementet sier de vil fortsette, sier Svein Oppegaard.

Et av forslagene er at aksjeeiere skal som hovedregel ha rett til å delta elektronisk på generalforsamling.

Nytt er det også at en advokat eller en autorisert regnskapsfører kan bekrefte at aksjeinnskudd i penger er gjort opp. Og det blir nå opp til stifterne om de ønsker at selskapet skal ha revisor.

Regjeringen foreslår videre at det skal bli enklere å sette ned aksjekapital: Det skal ikke være nødvendig å hente inn bekreftelser fra revisor.

Som næringsministeren allerede har signalisert blir kravet til minste aksjekapital fortsatt 30 000 kroner.

---

Hele lovforslaget her