Forenklingskonferansen: NHO-sjefen ba Siv om sus i serken

- Bare krafttak fra finansministeren gir sus i serken i forenklingsarbeidet, sa Kristin Skogen Lund da hun åpnet Forenklingskonferansen 2016, som hadde over 100 deltakere.

NHO-sjef Kristin Skogen Lund og finansminister Siv Jensen. Forenklingskonferansen 2016. Foto: Tuva Gaarder Nordlie

NHO-sjef Kristin Skogen Lund og finansminister Siv Jensen. Forenklingskonferansen 2016. Foto: Tuva Gaarder Nordlie

Publisert 23.09.16

Forenkling

NHO-sjefen la vekt på at forenkling i offentlig sektor og digitalisering er vel og bra, men at hun frykter at bedriftenes interesser av og til viker for det offentliges egne interesser. Hun eksemplifiserte dette med a-ordningen, der tallene etter ett års drift viser at de små bedriftene slett ikke har fått det enklere, kanskje tvert om.

Et annet hovedbudskap var at forenkling for bedriftene også kommer samfunnet til gode, i form av økt produktivitet.

Én krone i forenkling for bedriftene kan i enkeltbransjer gi så mye som fire kroner i samfunnsmessig gevinst, forklarte Skogen Lund, som roste Regjeringen for det nye Regelrådet og en ny utredningsinstruks.

Finansminister Siv Jensen (Frp) forsikret tilhørerne om at forenkling fremdeles ligger regjeringspartienes hjerter nært.

Lavere oljepriser, demografiske endringer og svakere vekst i produktivitet er forhold som gjør det viktigere enn noen gang å legge til rette for forenklinger som kan øke konkurransekraften, sa hun.

Regjeringens løfte om å forenkle bort 15 milliarder kroner i kostnader for bedriftene står fast, ifølge Jensen, som sa at Regjeringen er 11 milliarder kroner på vei.

Kontakt oss

Halvor E. Sigurdsen

Fagleder næringsjus

Næringsjus

hes@nho.no
Mobil
93063694