Foreslår milliard-forenkling

I en ny rapport foreslås forenklinger i bokføringsregelverket nær ni milliarder kroner. - Det er mulig om politikerne vil, sier Ingebjørg Harto i NHO.

Ingebjørg Harto, avdelingsdirektør Næringsjus

Publisert 19.06.14

Forenkling, SMB

Norsk Regnskapsstiftelse (NRS) overleverer i dag  en rapport til Finansdepartementet og Nærings- og fiskeridepartementet, med forslag til forenklinger i bokføringsregelverket som vil kunne spare næringslivet og offentlig sektor for opp mot 8,8 milliarder kroner.

- Rapporten bør leses nøye. Den viser at det er et betydelig potensial for reduserte kostnader i etterlevelse av bokføringsregelverket og tilliggende lovverk, sier avdelingsdirektør Ingebjørg Harto. Hun er NHOs representant og nestleder i styret i NRS.

- Dette demonstrerer at det er mulig å nå regjeringens forenklingsmål på 15 milliarder kroner – om politikerne vil.

Beregninger gjort at Nærings- og handelsdepartementet i 2008 viser at bokføringsregelverket den gang kostet næringslivet i underkant av 30 milliarder kroner å etterleve. I tillegg kommer kostnadene for kommuner og stat som også følger bokføringsregelverket.

De siste årene er det riktignok gjennomført enkelte forenklinger i bokføringsregelverket som i seg selv er gode. NHO har imidlertid hele tiden vært av den oppfatning at det fremdeles ligger et stort forenklingspotensiale i gjeldende regelverk.

- Dette potensialet er grundig og godt dokumentert i rapporten som legges fram i dag. Nå er det viktig at regjeringen følger opp utredningens forslag – og også ser på reduksjon av oppbevaringstiden for alt regnskapsmateriale.