Fra bot til bedring etter 13 år

Regjeringen foreslår nå å regulere bruken av overtredelsesgebyrer i forvaltningen.

Publisert 22.02.16

Næringsjus, Forenkling

En rekke forvaltningsorganer kan ilegge overtredelsesgebyrer når bedrifter overtrer lover og regler. Slike saker blir ikke behandlet som straffesaker, og det er derfor ikke noe politi som etterforsker og en domstol som dømmer.

- Bedrifter risikerer å måtte betale millionbeløp i gebyrer, så behovet for rettssikkerhet er stort også når det er forvaltningen som behandler sakene, sier NHO-advokat Halvor E. Sigurdsen. NHO håper at nye lovregler kan bidra til bedre saksbehandling og bedre rettssikkerhet.

Spørsmålene, som er en del av Regjeringens forslag, ble utredet av et utvalg allerede for 13 år siden, i NOU 2003: 15. NHO gir justisminister Anders Anundsen (Frp) honnør for å være den som endelig fikk plukket utredningen opp av skuffen.

- Nå skal vi gå gjennom forslaget på 200 sider, så skal Stortingets justiskomité få våre synspunkter, sier Sigurdsen.

NHO har allerede merket seg at forslaget fra Regjeringen er noe mindre omfattende enn forslaget fra ekspertutvalget, blant annet foreslår de ikke å innføre "formell advarsel" som en egen sanksjonsform.

Kontakt oss

Halvor E. Sigurdsen

Fagleder næringsjus

Næringsjus

hes@nho.no
Mobil
93063694