Kartlegging av gebyrer og avgifter

NHO får gjennomslag: Det blir nå en kartlegging av gebyrer og avgifter for å kunne revidere dagens ordning.

Avdelingsdirektør i NHO, Ingebjørg Harto.

Avdelingsdirektør i NHO, Ingebjørg Harto.

Publisert 10.10.14

Forenkling

Næringslivet betaler årlig mer enn to milliarder kroner i gebyrer og avgifter til tilsyn, ofte uten å kunne sjekke grunnlaget for dette. 

Finansdepartementet fastsatte i 2006 retningslinjer for fastsettelse av gebyrene, men NHO har gjentatte ganger tatt opp med Finansdepartementet behovet for en revisjon av retningslinjene for å klargjøre og begrense hva som kan inngå i gebyrgrunnlaget. - Nå følger regjeringen opp dette og det er oppmuntrende, sier avdelingsdirektør i NHO Ingebjørg Harto.

Regjeringen erkjenner i fremlegget til statsbudsjett at erfaringene viser at retningslinjene ikke er tilstrekkelig presise på alle punkter, og at det har kommet opp spørsmål som ikke var forutsett i utgangspunktet. Det taler for at det er behov for en ny gjennomgang av gebyrbruk og sektoravgifter, og at dette følges opp med en revisjon av retningslinjene.

Finansdepartementet, med bistand fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet for kommunale gebyrer, vil sette i gang en kartlegging av offentlig gebyr- og avgiftsfinansiering med sikte på en revisjon av retningslinjene.

Gjennomgangen er ikke ment å gå inn på tilgrensende arbeid som allerede er igangsatt, herunder bompengefinansiering av veiutbygging. Vurderingene vil bli basert blant annet på innspill og tilbakemeldinger fra øvrige departementer. I tillegg tas det sikte på å innhente erfaringer og synspunkter fra brukerne, for eksempel ved en alminnelig høring. 

Kontakt oss

Ingebjørg Harto

Direktør

NHO Brussel

Ingebjorg.Harto@nho.no
Telefon
23088282