NHO ga Mæland råd om aksjeselskaper

Næringsminister Monica Mæland samlet 60 deltakere til et innspillsmøte om selskapsrett.

Monica Mæland fikk råd fra NHOs Halvor E. Sigurdsen. Foto: NFD. 

Publisert 18.08.15

Næringsjus, Forenkling

- Verdiskaping, enkel å forstå og forebygging av konflikter bør være sentrale mål for lovgivningen for aksjeselskaper, sa Halvor E. Sigurdsen i NHO i sitt innlegg.

Aksjeselskapene er grunnlaget for at man kan drive virksomhet uten å risikere privatøkonomien, og for at flere som ikke kjenner hverandre kan eie virksomhet sammen, uten ansvar for hverandres forpliktelser og gjeld. Ansvarsbegrensningen for aksjeeiere må derfor stå fast.

Store og små selskaper har ulike utfordringer med reguleringene. Man må ta hensyn til alle disse når fremtidens regler skal lages. Konserner må kunne styres på en mer praktisk måte enn i dag, mens mange mindre selskaper strever med formaliteter og papirarbeid.

Trenger en ny og moderne aksjelov

Næringsministeren fortalte at hennes departement arbeider ut fra et vedtak i Stortinget om en egen selskapsform for de minste aksjeselskapene. NHO mener derimot at en ny selskapsform vil komplisere mer enn den vil forenkle. I stedet bør man sette i gang et bredt arbeid for å forberede en ny, moderne aksjelov, som gjør det mulig å utnytte digitalisering mer enn i dag.

NHO tok til orde for å opprette en stående selskapsrettskommisjon eller -utvalg, som gjør det mulig med bedre samordning mellom ulike lovverk. Loven om ansvarlige selskaper fra 1985 er blant lovverkene som trenger revisjon.

Se hele programmet