NHO kritisk til forslag om kredittregler

NHO mener at lovregler om kredittytelser ikke bør gjelde mellom næringsdrivende, sier fagleder næringsjus Halvor E. Sigurdsen.

#205

- Det er på ingen måte gitt at regler om forbrukervern passer så godt for kreditt mellom næringsdrivende, sier Halvor E. Sigurdsen i NHO. Fotograf: Tor Martin Barum

Publisert 18.12.17

Forenkling

Forpliktelsene for de som yter kreditt blir også for omfattende.

Justisdepartementet har laget forslag til nye regler som skal gjelde alle avtaler om finanstjenester, uavhengig av hvem som yter kreditt og hvem som er låntaker. Det er foreslått at de som yter kreditt skal få flere forpliktelser enn de har i dag.

Reglene er i hovedsak rettet mot tjenester som finansforetak yter til forbrukere, for eksempel kreditt og sparing.

- Både samfunnet og forbrukere er tjent med at vi forebygger betalingsproblemer. Men det er på ingen måte gitt at regler om forbrukervern passer så godt for kreditt mellom næringsdrivende eller når en butikk eller en håndverker gir kunden en enkel kreditt, sier Halvor E. Sigurdsen i NHO.

NHO er derfor kritisk til at loven skal gjelde for kreditt en næringsdrivende yter til en annen næringsdrivende. NHO mener også at det burde vært utredet hva som vil skje hvis det kommer strengere regler for de som selger varer og tjenester på kreditt til forbrukere. Blir det for komplisert å selge på kreditt, kan det hende at næringsdrivende vil henvise kunder til banken i stedet for å gi dem kreditt selv.

Det er kommet inn over 50 høringssvar til utredningen på 220 sider. En gjennomgående tilbakemelding til departementet er at reglene ikke er godt nok utredet. Det offentlige Regelrådet ga utredningen rødt lys.

Justisdepartementet vil nå gjennomgå alle høringssvarene før regjeringen eventuelt foreslår en ny lov for Stortinget.

---

Lenke til JDs høringsside

NHOs høringssvar