Opp med farten, Siv!

- Vi er bekymret for fremdriften i Regjeringens forenklingsarbeid, sier NHO-sjef Kristin Skogen Lund.

- Dessverre arbeider finansministeren for sakte med forenklingsarbeidet, sier NHO-sjef Kristin Skogen Lund.

Publisert 22.01.16

Forenkling

Denne bekymringen har hun nå tatt opp i et brev til finansminister Siv Jensen (Frp).  - Regjeringen har et ambisiøst og fornuftig mål for arbeidet med forenkling for bedrifter. Dessverre arbeider de for sakte hvis de skal komme i mål.  Regjeringens mål er å redusere de lovpålagte administrative kostnadene med 15 milliarder kroner innen 2017. I NHOs medlemsundersøkelser er forenkling stadig blant de aller viktigste næringspolitiske temaene.  

 - Digitalisering er tidsbesparende og vel og bra, men kjernen i problemet er de reglene som pålegger bedriftene innsamling av informasjon, rapportering, oppbevaring osv.  Finansdepartement forvalter store regelverk, som gjelder for omtrent alle bedrifter i Norge. Bokføring, regnskap, revisjon og rapportering om skatt og avgift utgjør en svært stor del av de administrative byrdene på bedriftene. I brevet til Siv jensen peker NHO-sjefen derfor nettopp på Finansdepartementets nøkkelrolle i forenklingsarbeidet.

 -  En hel bunke med forslag om enklere bokføring ble levert Finansdepartementet for halvannet år siden. Nå mener vi Siv Jensen må få fortgang i sakene, avslutter Kristin Skogen Lund.